Se státem uzavírá Sokolov dohodu proto, že Ministerstvo financí bude celou akci financovat z fondů na následky zahlazování důlní těžby. Příprava prvních parcel vyjde stát na 90 milionů korun. Finančně se bude podílet i Sokolov. Celkem je v plánu až 56 míst pro rodinné domy.

"V příštím roce bychom chtěli vybudovat příjezdovou komunikaci ke stavebním parcelám. Napojit by se měla na ulici Citická. Vybudovat by se měly také inženýrské dítě jako vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, plynovod a nízké napětí. Chybět nebudou ani sadové úpravy či hřiště pro děti. Výsledkem by mělo být 36 stavebních parcel, které bude město následně nabízet. Důležité je říci, že parcela bude kolem jednoho tisíce metrů čtverečních. Téměř sto procent uhradí stát. Neuznatelné náklady, které půjdou finančně za městem, jsou zhruba tři miliony korun. V současné době proběhne zadávací řízení na zhotovitele a realizace samotná by měla začít na jaře příštího roku," řekl starosta Sokolova Petr Kubis.

"Až bude hotova Krejcarová lávka, dojde myslím k pěknému propojení se Starým náměstím a zároveň k rozšíření města," dodal Picka.

V místě se počítá i s multifunkčním, workoutovým i dětským hřištěm. Společně s vybudováním příjezdové cesty dojde i k výstavbě parkovacích míst. Projekt bude realizován v části Jižního lomu vedle silničního obchvatu. Z druhé strany silnice zůstane nedávno vybudovaný park. Město zároveň již poněkolikáté upozorňuje, že se nejedná o území, kde nyní probíhá výkup a likvidace garáží. Toto území je totiž v záplavové zóně a nelze na něm realizovat žádné nové stavby.

V Jižním lomu, v místě, kde se bude stavět, bývaly doly, pak vodní plocha a arboretum. Poté sídlo bezdomovců a skladiště odpadků. Nyní park, obchvat města a také, dnes už bývalé závodiště Bahňák. Jde o jednu z největších lokalit na výstavbu rodinných domů v Sokolově. Lidé se tak mohou těšit na desítky tolik žádaných parcel, kterých je v Sokolově nedostatek. Ze stejného balíku takzvaných ekomiliard zaplatil stát v Sokolově například Krejcarovou lávku či opravu Antonínských mostů.