"Počítáte s námi? Jakou úlohu bude v transformaci nejen Sokolovska hrát školství? Jaké obory budeme my všichni v průběhu let potřebovat? Chcete něco specifického?" takové a mnoho dalších otázek pokládá ředitel největší školy v regionu, Integrované střední školy technická a ekonomické Sokolov, Pavel Janus všem zúčastněným stranám. O její absolventy je mezi místními firmami zájem. Řadí se mezi ně i největší zaměstnavatel v kraji Sokolovská uhelná a její sesterská Suas Group. Záběr jejich podnikatelské činnosti bude velmi pestrý a uplatnit se mohou zaměstnanci mnoha oborů.

Zahrada chodovského DDM Bludiště
FOTO: Hojně využívaná zahrada chodovského Bludiště dostává nové herní prvky

"Naše škola má 750 žáků a jakmile se začínají řešit tyto věci, chceme vědět, jak se s námi počítá, jakou úlohu budeme mít v nové transformaci regionu. Jednám s krajem, hospodářskou komorou i zaměstnavateli. Musíme být připraveni. Musí nám říci, zda budou potřebovat něco specifického. Dám příklad. Za šest let bude požadavek na odborníky v oboru obnovitelných zdrojů. My je teď nemáme. Naše škola se prostě potřebuje podílet na strategii. Jsme připravení na požadavky ze strany zaměstnavatelů. Firem okolo jsou mraky. Budeme přitom samozřejmě požadovat čas, peníze, vybavení školy a učeben na nové technologie či obory, stroje a tak dále," říká Janus.

Škola dlouhé roky profilovala obory zejména pro Sokolovské strojírny a strojírenskou výrobu vůbec. Neváhala však zapojit tolik žádané stavební obory a například v oboru elektrotechniky patří k těm nejlepším.

„Do diskuse a následného společného výstupu bychom chtěli zapojit i ostatní odborné školy, jako je Integrovaná střední škola v Chebu, Střední průmyslová škola Ostrov a Střední odborná škola stavební v Karlových Varech,“ uvedl krajský radní Jindřich Čermák, podle kterého s aktivitou přichází právě zmiňovaná Suas Group.

Stavba Krejcarové lávky přes Ohři se neplánovaně protáhne až do jara
Stavba Krejcarové lávky přes Ohři se neplánovaně protáhne až do jara

Podle vedoucí odboru školství krajského úřadu Moniky Havlové v současnosti připravuje expertní pracovní skupina koncepční materiál, který by dotáhl do konce optimalizační kroky v rámci oborové struktury krajských středních škol. Podklad bude po posouzení mimokrajskými odborníky z oblasti školství a regionálního rozvoje diskutován s řediteli škol, ve výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost při krajském zastupitelstvu, s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje a s ostatními sociálními partnery v regionu.

Potřeby zaměstnavatelů by se měly stát součástí připravované koncepce. Společnost Suas Group chce aktivně oslovit především technicky zaměřené školy a nabídnout intenzivní spolupráci. „Ředitele škol ubezpečujeme, že počítáme s úzkou provázaností vzdělávání a praxe. Sokolovská uhelná a její sesterská společnost Suas Group zůstává největším zaměstnavatelem na Sokolovsku a v celém kraji a nutně potřebuje, stejně jako ostatní firmy, oporu pro své rozvojové plány související s transformací regionu. Podporu ve školách, které vychovávají budoucí kvalifikované síly pro jednotlivé profese. Proto bychom si rádi nastavili spolupráci se školami a řešili jednotlivé tematické oblasti,“ vysvětlil místopředseda dozorčí rady Suas Group Pavel Tomek.

ISŠTE.ISŠTE.Zdroj: Deník/Roman Cichocki"Sokolovská uhelná měla řadu let stop stav v nabírání nových zaměstnanců, tudíž je logické, že jim nyní chybějí. Mladých lidí je tam opravdu minimum. Pryč jsou doby různých maturitních oborů, které nic neřešily, ale byly zakončené maturitou a tak je tam rodiče žáků posílali. Dnes drtivá většina z těchto absolventů dělá zcela jiného a svému oboru se nevěnují. A řemeslníci chybějí stále. Staří jdou do důchodu, mladí to dělat nechtějí," říká jeden z oslovených seniorů Slavomír Danerovetz.

„Naše škola vzešla z průmyslového potenciálu Sokolovska a dodnes jsme velmi flexibilní v tom, abychom se oborově i obsahově přizpůsobili požadavkům zaměstnavatelů na budoucí uplatnění našich žáků,“ zdůraznil Janus.