Jako opravdu velmi katastrofální označují stav sokolovské ulice Truhlářská někteří z jejich obyvatelů. Žádají město, aby do této části investovalo nějaké finance, které sem podle lidí nepřišly několik desítek let. Výjimku prý tvoří přípojky plynu realizované v devadesátých letech a elektro přípojky, na kterých se pracuje právě nyní.

„Vážený pane starosto, vážení radní, doporučuji vám si do této ulice udělat místní šetření. Zajímalo by mne, z jakého důvodu se opravy komunikací v Truhlářské ulici stále odkládají. Jejich stav je opravdu velmi katastrofální, pominu-li bezpečnost pro chodce a znemožnění údržby nejenom v zimním období," poslal jeden z rozlobených občanů dopis na sokolovskou radnici.

„ Myslíte si, že jde opravdu o významnou investici města v porovnání se zmíněnou bezpečností nejenom vlastníků nemovitostí a zpřístupnění těchto nemovitostí," ptá se další.
„Podnět stále evidujeme a je zařazen s dalšími opravami v zásobníku, ze kterého jsou následně pro každý rok vybírány opravy, dle potřeb a výše finančních prostředků, které každý rok schvaluje zastupitelstvo města. Oprava komunikace v ulici Truhlářská, bohužel, pro letošní rok zahrnuta do plánu oprav komunikací není. Opravu chodníků a komunikací po opravě přípojek provádí příslušná firma. Lituji, že Vám nemohu podat příznivější zprávu," odpovídá občanům Martina Hanilcová, z odboru správy majetku.

Pomoc přislíbil i starosta Sokolova Jan Picka. „Z důvodu plánované rekonstrukce kabelů ČEZ v této ulici se práce související s rekonstrukcí komunikace odkládaly. Město Sokolov musí ještě vyzvat jednotlivé majitele k prověření technického stavu dalších inženýrských sítí umístěných v této ulici," Picka. I podle něj stav komunikace, včetně schodů opravdu nepatří ve městě k nejlepším.

„Bohužel je, jak jsme již dříve psali, o rozpočtu letošního roku rozhodnuto a realizovány jsou akce zařazené do plánu pro rok 2015," upřesnil starosta.
Odbor správy majetku zahrne do návrhu rozpočtu pro rok 2016 zpracování projektové dokumentace, samotnou realizaci pak do návrhu rozpočtu pro další období.

„Osobně pak budu navrhovat, aby se finance na tuto lokalitu v rozpočtu města pro rok 2016 našly. Případná realizace však samozřejmě bude záležet na tom, zda zastupitelstvo města akci schválí a uvolní nezbytné finanční prostředky," dodal Picka.