Podobnou částku dává město každým rokem. „Na plánu oprav se vždy musí shodnout náš odbor majetku s vlastníky inženýrských sítí a také technickými službami. Ty mají největší přehled o tom, kde je co třeba opravit, co se komunikací týče. S vlastníky sítí zase komunikujeme proto, aby se nestalo, že my akci dokončíme a oni na tom samém místě chodník opět rozkopou,“ říká místostarosta Sokolova Jan Picka. V potaz berou úředníci i podněty od občanů.

Celkem je v plánu třináct položek a počítá se v něm i s rezervou ve výši 1,2 milionu korun na nečekané opravy, které mohou v průběhu roku nastat.

„Mezi největší akce patří rekonstrukce ulice Hviezdoslavova, kde plánujeme opravy za více než milion korun. Dále je to chodník v ulici Marie Majerové. Tam se vytvoří zcela nové propojení. Tato lokalita je velice frekventovaná kvůli panelovým domům, ale i blízkému obchodnímu centru. Další milion půjde do oprav v ulici Karla Čapka. To jsou nejvýznamnější akce z plánu oprav,“ konstatoval Picka.

Rada města dále schválila, takzvaně pod čarou další opravy. Ty jsou připravené, a pokud si to technické služby budou moci dovolit finančně i personálně, vybere město další rekonstrukci.