Nová opatření vycházejí z personálně-organizačního auditu, který trval několik měsíců. Platit začnou od 1. října. Součástí průzkumné kontroly byla analýza organizační struktury, popis pracovních pozic a činnosti jednotlivých zaměstnanců. Auditor také porovnával sokolovskou radnici s jinými úřady obdobně velkých měst, mapoval pracovní náplň jednotlivých odborů a oddělení s cílem zjistit míru efektivity a zatížení jednotlivých oblastí. Zajímal se ale také o spokojenost pracovníků nebo systém hodnocení. Klíčovou změnou na radnici je reorganizace jednotlivých odborů, oddělení, samostatných oddělení a rovněž pracovních pozic městského úřadu.

Stávajících třináct odborů je zúžených do jedenácti, z třiadvaceti oddělení zůstane šestnáct a zachováno bude jedno ze dvou samostatných oddělení.
S tím souvisí také změny v počtu pracovních míst, přičemž ubylo devět pozic, pět naopak přibylo, rozdíl tedy činí čtyři pracovní úvazky.

Podle auditora pracovalo na úřadě nepřiměřeně mnoho vedoucích pracovníků, některé útvary tvořilo méně než pět úředníků, což na obdobně velkých úřadech není obvyklé.

„Změny jsme zavedli v oblasti druhově příbuzných agend, které dosud byly rozdělené do různých odborů a oddělení," vysvětluje tajemnice Simona Randová. Například správa veškerého majetku včetně správy budov městského úřadu, správa pozemků, veřejné zeleně, dětských hřišť a sportovišť tak bude nově spadat do odboru správy majetku, zatímco dosud to bylo několik různých odborů.

„Personální změny přinesou úspory na mzdových prostředcích až 1,5 milionu korun ročně," konstatovala Randová.

Taktéž bylo prý každému zaměstnanci, kterého se týkala změna, nabídnuté jiné místo, všichni měli možnost zůstat v pracovním poměru, případně se přihlásit do nových výběrových řízení.

Čtyři zaměstnanci, kteří možnosti nevyužili, dostanou odstupné podle zákona o úřednících územních samosprávných celků.

„Potřebný a citlivý. Tak bych hodnotil nedávno skončený personální audit na radnici v Sokolově. Jsem velmi rád, že se podařil naplnit jeden z prioritních cílů, to je personálně posílit dva důležité odbory, ovšem při sníženém objemu mzdových prostředků, kterými jsou odbor rozvoje města a odbor správy majetku," řekl k auditu starosta Sokolova Jan Picka.

Přesvědčený je také o tom, že rada města, společně s tajemnicí, při posuzování výsledku auditu a také následné realizaci postupovala citlivě.
„A také pevně věřím a doufám, že proběhlé změny ocení i klienti, kteří náš úřad navštíví. Všichni uděláme vše pro to, abychom udrželi, či ještě zlepšili nastavený standard a abychom si tak zasloužili pověst přívětivého a otevřeného úřadu," dodal Picka.