Jedná se především o výsadbu nové zeleně, osazení nového osvětlení a mobiliáře. „Bohužel jsme v centrální části museli pokácet tři stromy, jejich stav ohrožoval okolí. Nahradíme je ale novou výsadbou a budeme pokračovat ve vnitroblocích Atletická a Spartakiádní,“ řekl místostarosta Karel Jakobec. Na další etapu chce město v září žádat o dotaci státní Fond rozvoje bydlení. Za téměř 7 milionů korun zde mají být provedeny úpravy zeleně a především vybudováno dvacet parkovacích míst.