Od čtvrtka 1. února mohou žáci základních škol podávat přihlášky na školy střední, a mnozí z nich už se tak začínají učit. V tom, jak budou u zkoušek úspěšní, ale hraje roli i to, na kterou základní školu dítě chodilo. Jsou mezi nimi totiž velké rozdíly, jak odhalila analýza datové redakce Deníku a společnosti prijimacky.ai.

Zdroj: Deník

Data organizace Cermat z posledních pěti let ukazují, že nejlepších výsledků dosahovali v přijímacích testech na střední školy žáci devátých tříd z Prahy a Brna a jejich okolí. Obecně přitom platí, že průměrné výsledky žáků v češtině jsou lepší než v matematice. Celorepublikový průměr pro češtinu je 55,3 procenta, u matematiky je to o zhruba 14 procentních bodů méně.

Barevné zvýraznění na mapě dokládá, že zcela nejhůře jsou na tom regiony ze severozápadního pohraničí, kam spadá i Sokolovsko.

Český jazyk
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 57,74%
Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace 55,15%
Základní škola Lomnice, okres Sokolov 52,90%
Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, příspevková organizace 50,74%
Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace 50,54%Matematika
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 46,07%
Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 34,00%
Základní škola Březová, okres Sokolov 33,83%
Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace 33,78%
Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace 33,57%
Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let

V elitní pětce nejlepších z našeho regionu je zastoupeno několik škol z celého okresu. Nad nimi jasně vyčnívá ZŠ Rokycanova v Sokolově, která vévodí statistikám v úspěšnosti jak z matematiky tak z češtiny. Zdatně jí sekunduje ZŠ Kynšperk, která se také objevuje v top pětce u obou předmětů.

Vůbec nejlepší skóre v matematice v regionu získala již zmíněná základní škola Rokycanova v Sokolově. Úspěšnost tamních žáků dosáhla 46,07 procenta. Na druhém místě skončili žáci také ze sokolovské základní školy, tentokráte v ulici Běžecká se 34 procenty, třetí děti z Březové se 33,83 procenta, čtvrtý je Chodov v ulici Komenského se 33,78 procenta a pátá ZŠ Kynšperk se 33,57 procenta.

V českém jazyce dosahují podobně jako v celorepublikovém průměru žáci ze škol sokolovského regionu lepších výsledků než v matematice. Nejlepší skóre v úspěšnosti mají opět žáci ze sokolovské školy Rokycanova, 57,54 procenta. Druhá skončila kynšperská škola, a to s 55,15 procenty. Třetí se umístila škola v malé obci Lomnice s 52,90 procenta čtvrtá pak Základní škola Kraslice v ulici Havlíčkova, kde úspěšnost u testů dosahuje 50,74 procenta. Pětici nejúspěšnějších uzavírá Základní škola J.A.Komenského Chodov v ulici Smetanova s 50,54 procenta.

„Čím to je, že máme nejlepší výsledky? Myslím, že máme mimořádně kvalitní vyučující, nejen v českém jazyce a v matematice, ale i v ostatních předmětech. Vyučující ČJ a M se navíc žákům v 9. ročníku věnují v seminářích, v nichž se na přijímací zkoušky už od října připravují. Hodně záleží i na motivaci žáků, pokud chtějí, jde práce lépe. Rovněž podpora rodičů je velmi důležitá, kvalitní spolupráce s nimi je základ úspěchu. Klademe důraz na kariérové poradenství, díky testům profesní volby žáci na začátku 9. třídy zjistí, jaké jsou nejen jejich znalosti v klíčových předmětech, ale také schopnosti a předpoklady a podle toho mohou vybírat další studium. Nestává se tedy, že by si vybírali obory, které jsou výrazně nad jejich možnostmi nebo obráceně," říká ředitelka úspěšné sokolovské ZŠ Rokycanova Petra Šišková.

Úspěšní jsou žáci v Kynšperku. "Už na 1. stupni máme zvýšenou časovou dotaci v předmětech český jazyk i matematika. Po celý 2. stupeň se tyto předměty vyučují pět hodin týdně, takže je více času na procvičování a upevňování. Snažíme se, aby vyučující v těchto předmětech byli stabilně a nedocházelo k jejich častému střídání. Všichni žáci mají možnost doučování. Deváťákům pak nabízíme seminář z českého jazyka a seminář z matematiky, v nichž se naši pedagogové zaměřují především na přípravu k přijímacím zkouškám," řekla ředitelka z tamní ZŠ Lenka Hrušková Bursová.

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy
Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu. Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy. Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia. Zdroj: prijimacky.ai a Cermat