„Celoevropský zabezpečovací systém ETCS bude zajišťovat bezpečný provoz na rameni 3. tranzitního železničního koridoru z Prahy na západ Čech. Správa železnic zahájila jeho instalaci v úseku z Plzně do Chebu, který je také částí transevropské jádrové dopravní sítě,“ potvrdila tisková mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

Součástí stavby se stane rovněž vybudování nového zabezpečovacího zařízení ve stanici Cheb. Kvůli jeho instalaci bude na trati potřeba počítat s výlukami.

„Jako první začala v loňském roce výstavba radioblokové centrály (RBC) pro úsek mezi Plzní a Chebem. Balízy budou nainstalovány v kolejích jednotlivých železničních stanic a ve všech mezistaničních úsecích v lednu a únoru příštího roku. Předtím se provedou úpravy stávajících staničních i traťových zabezpečovacích zařízení, která budou zajišťovat přenos dat o volnosti úseků, stavu jízdních cest, přejezdů a dalších informací do radio- blokové centrály,“ vysvětlila mluvčí.

Ve 2. etapě dojde v Chebu k náhradě stávajícího reléového zabezpečovacího zařízení za elektronické 3. kategorie, s ovládáním z jednotného obslužného pracoviště, s možností obsluhy z Centrálního dispečerského pracoviště v Praze. Potřebné kolejové úpravy a dílčí rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení už nyní pracovníci železnice provádějí v rámci probíhající modernizace celého nádraží.

„Práce ve stanici Cheb budou zahrnovat úpravy sdělovacího zařízení, rozhlasu pro cestující a informačního a kamerového systému. Ve výpravní budově jsou naplánovány stavební úpravy pro umístění nové stavědlové ústředny, místnosti pro sdělovací zařízení a zajištění prostor pro jejich obsluhu a také nové uspořádání dispečerských pracovišť,“ přiblížila Radka Pistoriusová.

„Jedná se o významnou novinku pro osobní i nákladní dopravu. Umožní dopravcům volně projíždět mezi jednotlivými státy, už nebude nutné přepřahat lokomotivy. Doje tak k lepšímu propojení Evropy a zrychlení celého provozu na železnici. Zaváděný systém navíc představuje v současné době nejvyšší úroveň jištění na železnici,“ řekl Petr Hofhanzl, ředitel Stavební správy Západ, která spadá pod Správu železnic.

Systém se skládá z palubní jednotky ve vlaku a zaznamenávajícího zařízení v kolejišti.