Aktuálně zafinancoval práce na úpravě stavu přírodní památky Rotavské varhany. „Vážíme si toho, že náš kraj má výjimečné přírodní krásy, a musíme se o ně pravidelně starat. Jsou dvě možnosti, jak tuto péči zajistit. Buď můžeme financovat potřebné zásahy v lokalitách z rozpočtu kraje.

Platí to pro drobné každoroční zásahy, jako byl nyní ten v okolí Rotavských varhan, kde jsme za zhruba 40 tisíc korun nechali v první polovině letošního roku vyčistit skály od dřevin, křovin či mechu. Někdy je ale třeba přistoupit i k finančně velmi náročným sanačním projektům. V takových případech pak kraj žádá o dotace z Operačního programu Životní prostředí,“ upřesnil krajský radní Karel Jakobec.