Hygiena a epidemiologie, imunita, infekční nemoci, kožní a intenzivní péče, rehabilitace, neurologie nebo léčby bolesti. To vše jsou témata z oblasti zdravotnictví, která mohou zajímat seniory. Proto je Univerzita třetího věku v Sokolově zařadila na seznam nových předmětů obor nazvaný Člověk v nemoci a ve zdraví. A protože se jedná o téma úzce spjaté se zdravotnictvím, nechybí zde krom lektorů i odborníci ze sokolovské nemocnice.

„Jsou to přednášky, které mě díky zájmu studentů i atmosféře na přednáškách nabíjí pozitivní energií. Se studenty se setkávám opakovaně v každém semestru a vždy se na naše setkání velmi těším. Jsou na rozdíl od těch později narozených velice akční, poslouchají, diskutují, o všechno se zajímají, nejen o témata blízká jejich věku, ale i témata velmi odborná,“ řekla Zlata Franková, epidemiologický specialista společnosti Penta Hospitals CZ, která má na starosti nemocniční hygienu a epidemiologii v několika nemocnicích.

Dům v centru Kraslic má jít k zemi.
Půjde k zemi dům v centru? Počkejte, vyzvala veřejnost

V tomto případě je i jedním z lektorů. „Zájem z řad studentů je maximální a kapacity studentů jsou neustále obsazené,“ dodala Franková.

Kvalitu výuky v letošním roce zaštítila Západočeská univerzita v Plzni, finančně akci podpořilo město Sokolov. Vyučuje se na integrované škole v Sokolově, kde mají studenti zajištěné zázemí.

Jednou ze studentek je také Blanka Zemanová. „O tenhle obor mají posluchači, zejména ženy, velký zájem. Podání, přístup i prezentace pracovníků sokolovské nemocnice mají vysokou úroveň. Pokud bude tenhle obor v plánu následného školního roku, určitě se zas přihlásím. Troufám si říci, že u mnoha mých spolužaček to nebude jiné,“ uvedla Zemanová.

Někteří senioři se podle ní probíraných témat obávají a obor by nikdy nevolili. „Já a moje spolužačky se dychtíme něco nového dozvědět a v praxi vyzkoušet, například rehabilitační cviky, turistiku či první pomoc,“ uzavřela.

V letošním akademickém roce navštěvuje Univerzitu třetího věku v Sokolově 146 posluchačů. „Věříme, že možnost účastnit se vzdělávání se stává důležitou součástí aktivního stáří, a doufáme, že je pro všechny účastníky obohacující,“ řekla koordinátorka univerzity Lucie Kopková.