Měla se sice dělat loni na podzim a poté stavět nová, ale kvůli administrativním průtahům se akce zpozdila. Investorem je Ministerstvo financí, město se bude podílet pouze na financování osvětlení, popřípadě kamerovém systému. Nová visutá lávka má být stavebním unikátem.

„Vodáci budou muset zhruba 30 metrů před lávkou vystoupit i s lodí na pravý břeh a projít kolem staveniště. Pod lávkou se mohou vrátit na Ohři a pokračovat. Cyklostezka v těchto místech bude zavřená,“ říká vedoucí odboru rozvoje města Sokolov Kateřina Klepáčková.

Začátek demolice je plánovaný na 15. července a trvat má 40 dní, tedy do konce letních prázdnin. V současné době si připravují stavaři příjezdové cesty pro techniku. Všude budou zákazové značky či upozornění jak pro chodce a cyklisty, tak pro vodáky. Město slíbilo masivní informovanost a s vodáky jedná. „Jsme v úzkém kontaktu s městem. Demolice bohužel proběhne pro vodáky v nejhorší dny. Čeká je přenášení lodí, bude však velmi krátké. Město nechá vyrobit letáky, které budeme vodákům distribuovat na horním toku řeky Ohře,“ potvrdil Míla Pražák, který je majitelem několika vodáckých půjčoven.

Nová lávka za 57 milionů korun bude novou spojnicí mezi Starým náměstím a parkem v Jižním lomu. Stane se jedinou bezpečnou cestou do této lokality. Podobných typů lávek v České republice moc není. Investor si proto vyžádal některé úpravy v zadávací dokumentaci a rada města je schválila. Ministerstvo změnilo kvalifikační požadavky, protože je to specifická stavba. „Název lávky je odvozen z minulosti, kdy se za přecházení vybíraly krejcary,“ řekl ředitel muzea Michael Rund.