Řeč je o Ladislavu „Frankovi" Nyklovi z Chodova, kterého za záslužnou práci ocenila před rokem i Rada města Chodova. Jednasedmdesátiletý publicista, tremp, historik a bojovník za svobodu nyní získal dokument, na který si musel počkat rovné čtvrtstoletí.

Za svou plnou rehabilitaci bojoval neúnavně plných 25 let. Až nyní mu ale jeho snaha přinesla ovoce. Ministerstvo obrany mu totiž v těchto dnech vydalo osvědčení, které potvrzuje, že Frank byl v době nesvobody účastníkem odboje a odporu proti komunismu.
„V průběhu první poloviny roku 1977 aktivně vyvíjel protikomunistickou činnost spočívající v rozmnožování a šíření Prohlášení Charty 77 a dalších materiálů zaměřených proti totalitnímu režimu Československa," píše se v uděleném dokumentu. V nemilost tehdejší tajné policie upadl už jako mladík, kdy se jako sedmnáctiletý stal členem skupiny Psanci.
S kamarády pak o víkendech cestoval po kraji a patrně tam se zrodil nápad na útěk za hranice nesvobodné země. K akci nakonec nikdy nedošlo, přesto se skupina dostala na seznam „vyvrhelů" s cílem rozvracet socialistické soužití. Následoval trest v podobě podmínky. „Čekali pak na každé sebemenší zaváhání a hledali záminky," vysvětlil Frank, proč ho nakonec pro porušení podmínky soud poslal na téměř tři roky do vězení. Pobyt v něm Frankovi podlomil zdraví, které mu pak později neumožnilo vykonávat pořádné zaměstnání.
Důsledkem toho byla i nízká penze a velmi skromné živobytí.
„Snad se to nyní zlepší," věří Ladislav Nykl. K dobrému konci letité snahy poblahopřál chodovskému rodákovi i starosta Patrik Pizinger. „Byl první, kdo mi podal ruku," poznamenal Frank.
Ladislav Nykl je mimo jiné známý jako publicista, je redaktorem časopisu Stopař, patří k zakladatelům trampingu v regionu, pomáhal zakládat několik trampských osad a hrdě se hlásí k ocenění Čestný Marshal Západočeského kraje, jehož je nositelem.