Rekonstrukce chodníků a vozovky nabrala zpoždění, a firma tak podle vedení města platila penále zhruba půl milionu korun. Stále se však čeká na odstranění některých nedostatků. Celková výše zakázky činila zhruba 12 milionů korun.

Městu se nelíbila kvalita provedené práce.

„Technické provedení této komunikace bylo mizerné. Konstatování je to o to smutnější, že v letošním roce stejná firma již ve městě prováděla tři stavební zakázky a všechny provedla k naší spokojenosti, tedy bez problému,“ řekl starosta Sokolova Jan Picka.

V této souvislosti vyzdvihl technický dozor, který podle něj velice poctivě a svědomitě plnil své úkoly, a dokud nebylo vše podle představ města, stavbu nepřevzali.

Přesto chybí některé dodělávky.

„Stavba je předaná a zkolaudovaná. Zbývá vysázet zhruba 25 stromů. U těch jsme čekali na vegetační období, které trvá do poloviny listopadu,“ řekl za zhotovitele Pavel Pagáč.

Na otázku, zda se bude kvůli výsadbě opět rozebírat položená dlažba, odpověděl, že to je jedna z variant.

„Na stavbě je podle nás ještě několik nedostatků, které se odstraní na podzim. S těmi dalšími počkáme do jara, uvidíme, co udělá zima,“ řekla za odbor rozvoje města Kateřina Klepáčková.

Na nábřeží dělníci museli pokácet vzrostlé lípy. Bylo to vzhledem k neperspektivnímu stavu dřevin, které měly sekundární koruny, jejich životnost byla tím pádem minimální.

Navíc kořenový systém stromů deformoval vozovku, silniční obruby a narušoval zároveň betonovou stěnu povodí, což by mohlo v budoucnu zapříčinit zborcení nábřežní zdi. Budou vysázeny dřeviny nové a vhodnější. Na druhém břehu bude současně opraven chodník a rovněž vysázeno šest nových stromů.