Nadační fond rozdělil přes dvacet tisíc korun. Další peníze přitom na transparentním účtu Ještěřice zbyly a budou nabízeny v další výzvě.

První výzvu vyhlásil nadační fond na konci března a přijímal je celý měsíc. Nakonec dorazily čtyři žádosti o finanční příspěvek. „Nadační fond Ještěřice mohl v rámci historicky první výzvy rozdělit celkem 50904 korun, avšak vzhledem k malému počtu žádostí, z nichž pouze dvě byly od fyzických osob, jsme dospěli k rozhodnutí, že bude vhodné rozdělit částku nižší, přičemž zbývající prostředky budou ponechány na účtu fondu a budou rozděleny až v následujících výzvách. Celkově jsme tak prozatím rozdělili přesně 20100 korun," uvedla Miluše Merklová, předsedkyně Nadačního fondu Ještěřice, který se chce dál dostávat do povědomí lidí v Karlovarském kraji a pořádat další charitativní akce.

Nadační fond přispěl požadovanou částkou v plné výši matce z Kraslic, jejímuž dítěti byla diagnostikována porucha autistického spektra a kterému je potřeba pořizovat nákladné pomůcky pro rozvoj komunikace a podporu vzdělávání. Další příspěvek, rovněž v plné výši, obdržela maminka samoživitelka z Nejdku, která neměla dostatek finančních prostředků na úhradu synova školního výletu a letního tábora. „Finanční příspěvek, tentokrát již nikoliv v plné výši, obdrželo na základě žádosti také občanské sdružení Denní centrum Mateřídouška v Chodově na Sokolovsku, a to na rekonstrukci a modernizaci snoezelenové místnosti, která slouží k relaxaci, uklidnění či aktivizaci klientů Denního centra Mateřídouška," poukázala Merklová s tím, že částečně přispěl nadační fond také příspěvkové organizaci města Cheb – Správě zdravotních a sociálních služeb.

To mimo jiné provozuje preventivní sociální službu Raná péče, jejímž posláním je poskytovat na území Karlovarského kraje terénní službu se zaměřením na pomoc a podporu dítěti a rodičům dítěte ve věku od narození do 7 let, které má mentální nebo kombinované postižení, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku sociální situace. Konkrétně přispěl nadační fond této organizaci na zakoupení pomůcek pro rozvoj zraku jejích klientů.

„Další výzva Nadačního fondu Ještěřice k přijímání žádostí o příspěvek z nadačního fondu bude vyhlášena v první podzimní den, tedy 21. září. Veškeré informace, včetně žádostí o příspěvek, jsou uvedeny na našich webových stránkách. Pokud by si někdo s vyplněním žádosti nevěděl rady, může nás kontaktovat prostřednictvím telefonu, či e-mailu, které jsou rovněž uvedeny na webových stránkách fondu."