„Stejně jako v případě první výzvy hodláme rozdělit finanční částku osobám, které potřebují přispět na jakoukoliv veřejnou službu, která pomůže vyrovnat jejich zdravotní nebo sociální handicap a na jejíž úhradu nedosáhne žadatel ze svých prostředků či z prostředků státu. Celkově ve druhé výzvě rozdělíme částku 32 tis. korun," říká za Ještěřici Zuzana Soukupová.

„Můžeme například podpořit matku samoživitelku nebo otce samoživitele, kteří potřebují dítěti uhradit plavání, obědy ve škole, družinu, mateřskou školu, lyžařský kurz, zájmové aktivity talentovaných dětí, dopravu k zájmovým aktivitám talentovaných dětí, dopravu k lékaři či odbornému poradci, kauci na bydlení atd. Dále pak osoby, které onemocněly a nemohou v důsledku pracovní neschopnosti uhradit některé své potřeby či potřeby dětí. Dalším příkladem jsou rodiny s dítětem, které má nějaké speciální vzdělávací nároky, potřebuje speciální učební pomůcku, včetně počítačových programů, speciálně upravených PC či telefonů. Peníze poskytneme i lidem, kteří potřebují v důsledku poškození zraku či sluchu speciálně upravené mobilní telefony a další přístroje. Dále je možno poskytnout podporu na různé terapeutické, rehabilitační služby nebo lázně atd."

„Těch situací může být mnohem více. A příspěvek může být také poukázán na účet organizací, které takovým rodinám a lidem pomáhají," přidává za nadační fond Andrea Krýzlová. „V případě jakýchkoliv dotazů jsme k dispozici na telefonních číslech, či e-mailu. Pomůžeme radou i při případném vyplňování formulářů," poznamenala.

Podmínky výzvy, žádosti o příspěvek, včetně kontaktů jsou k dispozici na stránkách www.nadacni-fond-jesterice.cz. „Žádosti přijímáme do 23. října 2015. Následovat bude měsíční období, kdy žádosti hodnotíme a rozhodujeme o přidělení. Poté se již s konkrétními příjemci spojíme, podepíšeme smlouvu a do 7 dnů od podpisu smlouvy příjemce příspěvek obdrží," doplnila.