Ještěřice přitom poskytla peníze třeba i matkám samoživitelkám na školní výlet a pomohla i rodině, jejichž dítě onemocnělo leukémií. Celkem poskytlo příspěvek devíti lidem či organizacím. A Nadační fond, který tvoří nadšené ženy pořádající recesistické akce, benefiční koncerty, či naprosto ojedinělé Hry bez hranic u hranic po vzoru světoznámé soutěže, hodlá pomáhat dál.

Tento týden Nadační fond Ještěřice vyhlásil další výzvu na podávání žádostí o příspěvky, které mohou zájemci zasílat až do 21. dubna. Formulář a další informace naleznou lidé na webových stránkách Ještěřice www.nadacni-fond-jesterice.cz., kde také mohou nahlédnout do činnosti fondu.

„Stejně jako v případě předchozích dvou výzev rozdělíme nashromážděné peníze těm, kteří potřebují přispět na jakoukoliv veřejnou službu, která pomůže vyrovnat jejich zdravotní nebo sociální handicap a na jejíž úhradu nedosáhne žadatel ze svých prostředků či z prostředků státu," uvedla za Ještěřici Andrea Krýzlová. „Můžeme například podpořit matku samoživitelku nebo otce samoživitele, kteří potřebují dítěti uhradit plavání, obědy ve škole, družinu, mateřskou školu, lyžařský kurz, zájmové aktivity talentovaných dětí, dopravu k zájmovým aktivitám talentovaných dětí, dopravu k lékaři či odbornému poradci, kauci na bydlení atd. Dále pak osoby, které onemocněly a nemohou v důsledku pracovní neschopnosti uhradit některé své potřeby či potřeby dětí. Dalším příkladem jsou rodiny s dítětem, které má nějaké speciální vzdělávací nároky, potřebuje speciální učební pomůcku, včetně počítačových programů, speciálně upravených PC či telefonů. Peníze poskytneme i lidem, kteří potřebují v důsledku poškození zraku či sluchu speciálně upravené mobilní telefony a další přístroje. Dále je možno poskytnout podporu na různé terapeutické, rehabilitační služby nebo lázně atd. „Situací může být mnohem více. A příspěvek může být také poukázán na účet organizací, které takovým rodinám a lidem pomáhají," přidává za nadační fond Andrea Krýzlová. „V případě jakýchkoliv dotazů jsme k dispozici na telefonních číslech, či e-mailu. Pomůžeme radou i při případném vyplňování formulářů," poznamenala.

První letošní větší akcí Ještěřice bude druhý ročník Her u hranic bez hranic, které se tentokrát budou konat ve Stříbrné. Tedy v místě loňského vítěze. Na týmy bude čekat Vysoká škola čarodějnická, přesně to je mottem letošního ročníku. Soutěžící i fanoušci se mohou těšit na opravdovou soutěžní šou s kulisami a kostýmy.

Akce se uskuteční už 23. dubna od 13 hodin na prostranství pod tamním kostelem.