„Díky projektu nakoupily technické služby chybějící nádoby na tříděné odpady v periferních městských částech Kraslic s komplikovanou dostupností, a to zejména v zimních měsících. Obnovili a doplnili jsme také velkoobjemové kontejnery sběrného dvora,“ řekl ředitel Technických služeb města Kraslice Robert Vopička.

Díky projektu začnou technické služby vyřazovat staré kontejnery s ramenovými nosiči a přejdou na moderní systém hákového mechanismu. „Nově budou využívány moderní a v současné době velmi populární přívěsné hákové nosiče kontejnerů za kolové traktory, určené pro komunální sféru, čímž dojde k jejich celoročnímu využití a postupně i celkovému zúžení mobilního parku o zastaralá nákladní vozidla z 80. a 90. let minulého století, která vykazují podstatně vyšší provozní náklady. Naopak přívěsné hákové nosiče přinášejí téměř neomezenou flexibilitu v podobě možnosti jejich příležitostného připojení a široké škály komunálních nástaveb,“ poukázal Vopička.

Díky dotaci se v Kraslicích vůbec poprvé objeví podzemní kontejnery na nejvíce exponovaných místech. „Ta již v důsledku velkého počtu přistavených nadzemních nádob působí velmi nevzhledně a často svádí k odkládání jiných druhů odpadů, než na které jsou určena. V případě podzemních kontejnerů se v Kraslicích jedná o pilotní projekt, jehož záměrem bylo rovnoměrně rozdělit podzemní kontejnery hned do tří stanovišť. Instalujeme je v ulici Kpt. Jaroše na sídlišti Sever, v centru města v ulici Hradební a v plánu bylo na Předměstí v ulici ČSA. Bohužel na Předměstí se nám z důvodu velmi husté podzemní infrastruktury a složité dostupnosti pro svozovou mechanizaci prozatím nepodařilo nalézt vhodné místo, a tudíž byla vybrána náhradní lokalita, kdy bude nahrazeno nadzemní stanoviště umístěné v souběhu ulic Tyršova a Havlíčkova,“ pokračoval Vopička.

„Občané Předměstí, zejména obyvatelé panelových domů v ulici ČSA, ale určitě nepřijdou zkrátka. Naším cílem je odstranit nádoby ze zděných přístřešků v průčelí domů a vybudovat samostatná a dostupná stanoviště vždy pro určitý počet vchodů a na všechny druhy odpadů,“ dodal.