„Denně tudy projde velké množství lidí a nemyslím si, že současný stav poskytuje, ať už občanům nebo návštěvníkům města, příliš reprezentativní obrázek o Sokolově," říká starosta Sokolova Petr Kubis s tím, že současní lidé zaměstnaní v bezpečnostní agentuře neplní dobře své povinnosti. Existuje například prodleva mezi provozní dobou nádraží a nástupem ostrahy. "Správa železnic, která nyní vypsala tendr na nového dodavatel služby, se proto bude snažit vybrat firmu i na základě těchto kritérií. Pokud agentura osloví lidi z našeho města, jsme ochotni být jim nápomocni při výběru lidí, kdy díky místní znalosti dokážeme vytipovat vhodné kandidáty," konstatuje Kubis.

Dalším bodem jednání bylo napojení bezpečnostních kamer na nádraží na systém městské policie, aby k nim měli přístup i strážníci. „Připravujeme také nový systém úklidu přednádražních prostor, protože i to je vizitkou našeho města. V minulosti si naši občané na nepořádek kolem nádraží opakovaně stěžovali a já jim musím dát za pravdu," dodává Kubis.

Kontroly na hranicích mezi městy Pomezí a Schirding
Němci už kontrolují na hranicích auta, doklady a provádějí testy na drogy

Kromě již zmíněných opatření se bude věnovat zvýšená pozornost kontrole lokality, jak ze strany městské, tak i státní policie. V oblasti kolem nádraží se budou častěji pohybovat i společné hlídky obou těchto složek. Při nepořádku v lokalitě nádraží jde podle vedení města v drtivé většině případů o sezonní záležitost. Zejména v letních měsících se tam shlukují partičky nepřizpůsobivých lidí, kteří pokřikují na procházející studenty či ostatní cestující. Lidé v dotaznících tuto lokalitu označují pravidelně jako tu, kde se necítí bezpečně.

K trestné činnosti tam však podle policejních statistik dochází minimálně. Když už se ale nějaká vyskytne, stojí takzvaně za to. Jako příklad lze uvést dealery drog. Jejich činnost policie i strážníci monitorují a díky častým kontrolám se je daří vytlačit. Problémem ale je, že se přesunou jinam do města. Jako další odstrašující případ lze uvést bezdomovkyni, která v této lokalitě napadla čtrnáctiletou dívku. Byla dopadena a umístěna na psychiatrii v Ostrově nad Ohří. "Problém s bezdomovci ve městě je neustálý boj, který není systémově vyřešený," připomíná Kubis. Sokolov má jako jediné město v Karlovarském kraji na svém území protialkoholní záchytnou stanici. Končí na ní lidé bez domova z celého kraje. Ti často přicestují i z jiných měst republiky, skončí na záchytce a po propuštění řada z nich v Sokolově zůstane.

Zdroj: Cichocki Roman