Moderní dopravní terminál v sokolovské Nádražní ulici stále neslouží cestujícím, ač vedení radnice v Sokolově avizovalo jeho možné dokončení v prosinci minulého roku. Oddálilo ho však výběrové řízení na dodavatele, které musí Karlovarský kraj, který je investorem, zopakovat. Celkové náklady projektu činí 110 milionů korun.

„Říkalo se, že do konce roku 2010 bude zprovozněn terminál. Máme únor, a jak vidno, práce ještě několik týdnů potrvají. Proč?“ ptá se Petr Lutonský ze Sokolova. Radnice oponuje, že k nedodržení termínu u stavby zatím nedošlo. „Smlouva se zhotovitelem díla je sepsána s termínem dokončení do 30. dubna 2011,“ řekla vedoucí odboru rozvoje města na sokolovské radnici Hana Hůlová. Předpokládané zahájení provozu se prý odvíjí od dokončení navazující stavby, a to zázemí obsluhy v části budovy Českých drah, takzvané věže. „Pravděpodobně to bude červen tohoto roku,“ dodala Hůlová.

U části stavby je již vydán kolaudační souhlas a užívá se. Parkoviště před budovou ČD je také v provozu. Město Sokolov není investorem této akce, pouze přispívá Karlovarskému kraji, který podle vedení sokolovské radnice organizuje realizaci velmi dobře. „Bohužel v průběhu výběrového řízení došlo k odvolání a výběrové řízení bude muset být vyhlášeno znovu,“ řekl místostarosta Sokolova Karel Jakobec. Jde o přestavbu jednoho křídla budovy nádraží, kterou město získalo do svého majetku. V době zahajování projektu nepočítal Sokolov s tím, že by České dráhy vůbec mohly tuto část nabídnout k prodeji, tak aby mohla být využívána pro zázemí terminálu. „Tím dojde k posunutí, nemá smysl terminál samotný, který stavebně určitě bude připraven, spouštět s tím, aby lidi museli chodit kupovat lístky do vzdálenější výdejny ve stávajícím areálu ČSAD,“ konstatuje Jakobec.

Nabízí se tedy otázka, zda prodloužení stavby přinese i nějaké náklady navíc. „Nevím. Z hlediska Sokolova nikdo žádné navýšení nákladů nepožaduje,“ dodal Jakobec. Obyvatelé Sokolova, ale i turisté budou moci využívat všechny typy veřejné dopravy v jednom dopravním uzlu a plynule tak přestupovat podle potřeby z autobusu na vlak nebo MHD.