Příkladem je Spolek přátel města Kraslice na Sokolovsku. Díky němu byla zažehnána hrozící demolice jednoho z tamních nejstarších domů. Jedná se o historickou, památkově chráněnou hrázděnku v centru města. „Můžeme si ušoupat nohy, když obcházíme," říká místopředseda spolku Otakar Mika. Naráží na to, že i když se na záchranu hrázděného domu daří shánět dotace, spolek musí dodávat až poloviční spoluúčast. A protože jde o dobrovolnický spolek, spoléhat se musí právě na štědré dárce. „Teď už se nám o peníze žádá mnohem snadněji, protože lidé vidí, že se na stavbě něco děje. Ono se pracovalo i předtím, ale uvnitř a nebylo to tolik vidět," poznamenal Mika.

Hrázděný dům koupil Spolek přátel města Kraslice před lety v dražbě. Jeho dřívější vlastník se o něj nestaral, objektu se začalo bortit zdivo a hrozila jeho demolice. Spolek se již postaral o statické zajištění a nyní před nástupem té pravé zimy se zase pracuje. „Po opravě střechy se obnovuje obvodové hrázdění. Tím by měla být základní záchrana domu, kterému ještě před několika lety opravdu hrozila demolice nebo samovolné zřícení, dokončena," pokračoval Mika. „Nyní se pracuje na další hrázděné konstrukci. To znamená celý obvod budovy prochází rekonstrukcí. Vyměňují se shnilé části a tam, kde je to ještě dobré, probíhá nastavování jakousi protézou, kterou se nahrazují poškozené části." Nárožní jednopatrový dvojdomek zřejmě z poloviny 19. století je příkladem předměstského obytného domu v Podkrušnohoří.

Do jeho obnovy dal letos spolek už zhruba 400 tisíc korun. „Dostali jsme příspěvek d Karlovarského kraje a pomohlo nám i město Kraslice," dodal Mika.
Rovněž na Karlovarsku se najdou památky, které se zvelebují pod rukama dobrovolníků.

Jednou z nich je kostel sv. Anny v Sedleci nedaleko krajského města. Kostel prochází největší rekonstrukcí interiérů v novodobé historii památky. Letos na konci září byly vnitřky památky opraveny ze tří čtvrtin. Další rok na jaře se pak dodělá zbytek vnitřku památky a v roce 2017 se začne s exteriéry. Kostel je již přes deset let spravován a rekonstruován pod vedením Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci. „Opravily se i pilíře, které byly otlučené, a průčelí kostela již zdobí i zrestaurované fresky. Ty musel restaurátor zpevnit speciálním lepidlem, aby se později mohly postupně domalovat," informoval předseda sdružení Alois Kůrka.

To spravuje sakrální památku díky dobrovolnému vstupnému na koncertech, které se tu pravidelně konají. Během roku se tu ukázala esa jako Pavel Šporcl či britský chlapecký sbor Shrewsbury House School. V létě se tu koná i rockový festival. Vstupné je vždy dobrovolné a výtěžek jde na opravy.

Dalším místem, které se velebí pod rukama dobrovolníků, je původně gotický kostelík sv. Linharta. Tato památka je již osmnáct let obnovována rukama dobrovolníků a je běžně nepřístupná. Letos se údrčský kostel pochlubil například opravenou sochou. „Údrčský kostel se snažíme zachránit už roky a jsem rád, že se nám to krok po kroku daří. V létě jsme na místo dovezli dřevěnou repliku sochy Jana Křtitele, která byla k vidění již na Noci kostelů," informoval restaurátor dřevěných prvků Zdeněk Koušek, který s postupnou renovací kostela sv. Linharta pomáhá s dalšími nadšenci dobrovolně.

Na Chebsku se žádné dobrovolné spolky oprav zdejších památek neúčastní. Veškeré rekonstrukce jsou pod taktovkou měst, která památku vlastní, anebo pod vedením obcí.
Na podzim letošního roku se například za pět milionů korun opravovaly severní stěny hradu Cheb.

Práce tam pokračují i v těchto dnech a potáhnou se až do příštího roku. Rozdělené jsou na tři etapy. Tento projekt začal ve větším rozsahu v loňském roce. Problémy způsobily nefunkční drenáže, kvůli kterým do stěny zatékalo. Návštěvníci hradu se tak musejí smířit s některými omezeními.

Nejbolavějším místem hradu je bezpochyby právě palác. Zapříčiněno je to především tím, že palác je již takřka tři století bez zastřešení, a tudíž v podobě romantické 'ruiny'. „Hlodající zub času se příliš zastavit nedá, snažíme se ho alespoň maximálně zpomalit a zároveň hledáme řešení, jak palác zachovat i do budoucna," podotkl kastelán Tomáš Dostál. Hrad Cheb je jedinou štaufskou císařskou falcí na našem území. Chlubí se i zachovalou kaplí.