První veřejné setkání místních občanů, zástupců nadace, projektantů a zastupitelů proběhlo v lednu. Jeho cílem bylo společně rozhodnout, kde se dané prostranství bude nacházet. Nápady padaly různé. „Ten, který jsme měli prvotní, je ale nereálný, protože jsme chtěli mít prostranství v místech, kde je naplánované komunitní centrum. A z toho jsme docela zklamaní,“ podotkla jedna z obyvatelek obce Dana Suchánková.

Nakonec tedy lidé vybrali prostranství za obecním úřadem a diskutovali, co by tam přibližně mohli vybudovat. A i tady padalo nápadů hodně. „Přítomní preferují zbudování nového zastřešeného posezení pro návštěvníky akce, pódia, tanečního parketu a také zázemí pro kulturní akce,“ vyjmenovala vedoucí projektu Martina Vavřínová. Zazněla ale i prosba o zvýšení bezpečnosti pro děti.

Náves je totiž jen kousek od rušné hlavní silnice, která protíná obec na dvě poloviny, a na některých místech je přechod velmi nepřehledný. „Přítomní diskutovali také třeba o vestavěném grilu, místě pro májku nebo vzpomínkové tabuli mapující historii akcí v Josefově,“ doplnila Vavřínová.

Celé společné plánování vedly konzultantky z Nadace Via. Právě ta poskytuje granty obcím a neziskovým organizacím na obnovu veřejných prostranství se zapojením samotné veřejnosti.

„Jde jí nejen o to, aby se fyzicky zlepšil vzhled návsí a míst k setkávání, ale i o to, aby se prostřednictvím této činnosti zlepšily vztahy v obcích a mezi sousedy,“ vysvětlila Kristýna Fantová, která celé setkání za nadaci moderovala.

A právě to je v Josefově důležité, protože se obec v posledních letech potýká s názorovým rozdělením svých obyvatel a proběhly zde v nedávné minulosti dvoje předčasné volby. „Na plánovací schůzce se sešli lidé nezávisle na dřívějších sporech. Při plánování panovala většinová shoda o podobě veřejného prostranství a bylo zajímavé si vyslechnout nápady, připomínky, obavy i vize občanů,“ komentovala Martina Vavřínová.

Stejně dobrý pocit měla ze společného setkání i konzultantka nadace. „Měla jsem dojem, že se to tady podařilo. Lidé se báli konfrontací, ale k těm nedošlo. Věcně se bavili o tom, co by se na prostranství mělo udělat,“ uvedla Kristýna Fantová. To obyvatelé Josefova už si tím tak úplně jistí nejsou. „Nevím, je to těžké. Lidi pořád sjednocení nejsou a nemyslím si, že k tomu v brzké době dojde,“ myslí si Dana Suchánková.

Veškeré podklady si na konci setkání převzali přítomní architekti, kteří na základě sesbíraných podnětů profesionálně zpracují návrhy, k nimž se obyvatelé budou moci vyjádřit na příští schůzce.