„S nedávno spuštěným systémem elektronických náramků seznámil odborný personál oddělení výkonu trestu vedoucí střediska Probační a mediační služby v Chebu (PMS) a zástupce vedoucího Západočeského soudního kraje Milan Morava,“ říká mluvčí věznice Petra Bělíková.

Morava přiblížil pracovníkům vězeňské služby roli probační a mediační služby při zjišťování podmínek pro možnost využití elektronického monitorovacího systému (EMS). Zmínil i vlastní kontrolu trestu domácího vězení ve spolupráci s operačním střediskem EMS, které je v provozu čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu.

„Náramek umí zejména kontrolovat, kde se osoba nachází. Systém současně umožňuje provést kontrolu dodržování soudem uloženého omezení zdržet se konzumace alkoholu provedením vzdálené dechové zkoušky na jeho přítomnost. V neposlední řadě může systém chránit oběti, pokud o to projeví zájem. Systém vytyčí kolem chráněných osob (obětí) ochranný perimetr, který odsouzený nesmí narušit,“ vysvětlil možnosti monitorování Morava.

V Západočeském (Plzeňském) soudním kraji je aktuálně systém využíván celkem v osmi případech. „V sedmi případech se jedná o trest domácího vězení a ten osmý se týká náhrady vazby dohledem s kontrolou elektronického monitorovacího systému. V tomto posledním případě využila oběť možnost ochrany prostřednictvím tohoto systému,“ doplnil Morava.