Loňskou novinku a zjednodušení dopravního značení totiž mnoho řidičů nepochopilo či přehlédlo a rekordně se oproti letům minulým zvýšily odtahy aut ve městě. Odtahy navíc přidělaly vrásky i samotnému městu. U mnoha aut totiž jen těžko lze dohledat majitele.

„Loni se navýšil odtah aut při jarním čištění města. Řidiči zřejmě nerozuměli značce, která označovala zákaz v celé zóně, a tudíž nebyla zrušena například první křižovatkou. Letos jsme se proto vrátili k systému, kdy je na začátku značka označující začátek zákazu a na konci úseku značka označující konec zákazu,“ říká starosta Sokolova Jan Picka.

Po loňských odtazích zůstal městu další problém. Lépe řečeno zůstala auta, jejichž majitele není snadné najít. Ta odtahová firma uskladnila v domluveném areálu. Město hledá jejich majitele a zjišťuje nemilé věci. Někteří majitelé takto odstavených aut jsou ve výkonu trestu, jiní mají bydliště třeba v Přerově či Ostravě.

Městu takto zůstalo přes dvacet odstavených aut. Za loňské odtahy a parkovné Sokolovu firma účtuje 63 tisíc korun. Město je ochotno na své náklady vraky zlikvidovat. Zde je však otázka, co je a co není autovrak. Zákon v mnohém úředníkům práci v tomto ohledu nezlehčuje.

Stávající právní úprava poskytuje dvojí definici autovraku. Ta první má oporu v zákoně o pozemních komunikacích. Dle ní je vrakem každé silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno registrační značkou, nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu.

Druhá definice se opírá o příslušné ustanovení zákona o odpadech. Dle této právní normy se autovrakem rozumí každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat a věcí a stalo se odpadem.