„Statistiky, které nám poskytla Policie České republiky, hovoří jasně. Při drobné majetkové kriminalitě jsou napadeny vždy ženy,“ konstatuje preventistka Městské policie Sokolov Hana Procházková. A jedná se prý o všechny ženy bez rozdílu věku, tedy i o ty mladší osmnácti let. U studentek lze jako příklad uvést krádeže mobilních telefonů. Obecně lze říci, že majetková kriminalita páchaná na ženách je na stejné úrovni jako u seniorů.

Městská policie Sokolov ve spolupráci s instruktorem Jiřím Matoušem z Meibukan Karate-Do přichystala pro ženy a seniory tradiční tříměsíční kurz sebeobrany. Jarní bezplatné tréninky startují 22. února. Probíhají pak každý čtvrtek od 18 hodin v prostorách Fitness URAL v Sokolově. „Na kurz doporučujeme se kvůli omezené kapacitě telefonicky přihlásit na čísle 777 025 622,“ dodala Procházková.
Vůbec poprvé začali s kurzy sebeobrany vloni také v Kraslicích. „Jedná se o účinné a fyzicky nenáročné cvičení. Lektor předvádí moderní metody výuky s individuálním přístupem. Účastnice se také dozvědí vše o využití legálních a dostupných prostředků pro sebeobranu,“ řekl Josef Chlouba, manažer prevence kriminality.

Kurzy sebeobrany se konají také v Chebu. Na konci ledna skončil jeden, který byl určený pro ženy, na jaře se pak bude konat kurz pro seniory. Lednový kurz probíhal pod vedením instruktora a prezidenta České federace Shorinji Kempo Miroslava Ponerta. „Tříměsíční kurz se setkal s velkým zájmem žen všech věkových kategorií. Na závěr účastnice získaly certifikáty o absolvování, které jim předala zastupitelka Gabriela Licková, ředitel městské policie Martin Hanák a preventistka Andrea Lokingová. Městská policie Cheb se chystá na jaře pořádat kurz sebeobrany pro seniory a na podzim opět pro ženy,“ sdělila mluvčí chebského městského úřadu Simona Liptáková.

Státní policie se na celém území kraje prevenci věnuje celoročně. „Objíždíme hlavně střední a základní školy, ale nezapomínáme ani na volnočasové spolky, domy seniorů nebo kluby pro rodiče. Snažíme se pokrýt co nejširší škálu veřejnosti,“ vysvětlila Zdeňka Papežová, krajská koordinátorka prevence kriminality. Největší zájem ze strany posluchačů je o informace, jak se bránit šikaně, kyberšikaně, obtěžování a pouliční kriminalitě. Senioři se pak nejčastěji obávají podvodných prodejců a zlodějů.