Kolo bylo nalezeno 28. srpna v 14:50 hodin v Rotavě, ul. Nová Plzeň, za garážemi u bývalé kotelny. Uvedenou věc si může její majitel vyzvednout na městském úřadu v Rotavě, a to na odboru správních agend a personalistiky.