O školní zralosti s rodiči proto přišla pohovořit do mateřské školy Vítězná psycholožka Květa Nová. Smyslem besedy ve třídě U Žlutého klíčku bylo dozvědět se, co by mělo dítě zvládnout před vstupem do základní školy a kdy je vhodné zvažovat odklad školní docházky.

Vzhledem k tomu, že první prožitky, zkušenosti, úspěchy či neúspěchy obvykle ovlivňují celou další vzdělávací dráhu dítěte, je velmi důležité, aby do školy přicházelo dítě v době, kdy je na školní výuku přiměřeně zralé, dostatečně připravené, ale i motivované.

„Psycholožka hovořila o školní připravenosti jako o stavu rozvoje dítěte ve všech důležitých oblastech – po stránce fyzické, duševní i sociální. Tento stav rozvoje je potom předpokladem pro bezproblémové zvládnutí výuky,“ říká za mateřinku Vlasta Kaiserová.

Rodiče by i proto měli úzce spolupracovat s pediatrem, s učitelkou mateřské školy, případně s dalšími odborníky, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden. „Při besedě rodiče měli možnost s psycholožkou hovořit, ptát se, předávat si vzájemně zkušenosti,“ dodala Kaiserová.