Už během Svatovavřinecké pouti budou moci lidé spatřit výsledek několikaměsíční práce restaurátorů. Tato hrobka významného chodovského průmyslníka je první na cestě za obnovou historických hrobů. Cílem je postupně zrekonstruovat všech patnáct a na hřbitově vytvořit naučnou stezku, která připomene návštěvníkům významné chodovské osobnosti.

Město začalo obnovou Gaschovy hrobky, protože byla finančně i technologicky nejnáročnější. „V následujících letech předpokládáme, že při stejných nákladech jsme schopní opravit dvě až tři hrobky ročně,“ uvedl městský historik Miloš Bělohlávek. Velkým cílem při obnovování historických hrobů je podle jeho slov i znovuvytvoření pomníků tam, kde se nedochovaly. Jedná se především o významné chodovské osobnosti, například hrob prvního chodovského starosty, kde naprosto chybí nadzemní část hrobky. „Zvažujeme i zapojení studentů, například architektury nebo designu, kteří by se mohli tímto způsobem realizovat a přinést něco nového do problematiky historických pomníků,“ konstatoval městský historik.

Už v současné době jsou místními hojně navštěvované exkurze po místním hřbitově, kdy právě Miloš Bělohlávek je provádí místy, kde spočívají ostatky významných Chodováků. To ho vedlo i k myšlence postupně tu vybudovat naučnou stezku. „Ta za prvé připomene historické osobnosti a za druhé představí umění, které na hřbitově je, ať už pomníky historické, nebo nově vytvořené,“ přiblížil. Jednotlivá místa na hřbitově by byla označena a například v infocentru by byly k mání letáčky s medailonky osobností a mapkou, v níž by bylo zakresleno, kde se místa na hřbitově nachází.