Zámek připravil v rámci Hradozámecké noci mimořádné noční prohlídky letního sídla knížete Václava Klementa Metternicha. Lidé na zámku prožijí večer jako na vídeňském dvoře.

„Hosté se přenesou do centra rakouské monarchie, kde kníže Klemens von Metternich zastával nejprve svůj ministerský a později kancléřský úřad,“ informoval kastelán zámku Ondřej Cink. Kromě samotného knížete se návštěvníci setkají s Kateřinou Vilemínou vévodkyní Zaháňskou neboli 'paní kněžnou' z Babičky Boženy Němcové. Návštěvníci se dozvědí, zda se ve Vídni mohl rakouský kancléř potkat s hudebním skladatelem Ludwigem van Beethovenem a jestli někdy slyšel jeho hudbu. Zlatým hřebem nočních prohlídek ale zůstávají unikátní nástolní ozdoby, které kancléř a jeho syn Richard dostali od francouzského krále Ludvíka Filippa, od měst Brusel a Paříž.

„Ve společenském sále zámku je instalována banketní tabule pro čtyřiadvacet osob s bronzovou zlacenou stolní soupravou, která symbolizuje zlatou tabuli olympské hostiny. 10. září 1835 se na Kynžvartu totiž konal honorární banket Jeho Veličenstva císaře Ferdinanda V., kterého hostil státní kancléř Metternich,“ řekl Ondřej Cink. Ve schodišťové hale bude hostům podáván aperitiv a řeč bude i o dvorní etiketě, zasedacím pořádku nebo o přípravě zmrzliny a podávání dobových dezertů.

Noční komentované prohlídky se v zámku Kynžvart uskuteční už v sobotu 29. srpna od 18 hodin a budou pokračovat každou celou hodinu až do 22 hodin.