Mnozí si ji ještě pamatují aktivní a plnou života, když si vloni na podzim přebírala městskou plaketu J. A. Komenského. Byla jí udělena za záslužnou práci, kterou ve školství odvedla, a za péči věnovanou dětem v rámci vzdělávacího procesu. Dlouhé roky působila v Sokolské župě Karlovarské, znali ji mnozí rovněž jako výbornou vypravěčku svých zážitků ze života. některé z nich jsou v knize Temný Sokolov. Zasedala i v sokolovské radě starších. Na Libuši Noskovou a její hřejivý úsměv nelze zapomenout, čest její památce.