V sobotu 6. 10. vyšel v Sokolovském deníku a následně v Týdeníku Sokolovska článek pod názvem „Klienti pečovateláku nesouhlasí s vyúčtováním“, ke kterému bych měl několik výhrad pro nepravdivá tvrzení tajemnice MěÚ Habartov paní Fašánkové.
Za prvé je nutno říci, že žádné seznámení s vyúčtováním nebylo provedeno. Byla svolána schůzka nájemníků s vedením MěÚ, zastoupeným panem starostou, tajemnicí a účetní, ale až na základě mnou podané reklamace vyúčtování nákladů na bydlení za rok 2006.

Na této schůzce bylo reagováno panem starostou na uvedenou skutečnost, že na naše náklady na bydlení je nabalena pečovatelská služba zahrnující 3 osoby se spotřebou tepla pro jimi používané místnosti, spotřebou elektrické energie na osvětlení, ohřev a chlazení jídel a nápojů, provozu výtahu a spotřebou vody jak studené, tak i teplé, a to nejen pro krytí jejich vlastních sociálních potřeb, ale také pro praní a žehlení prádla pro klienty, kteří si tuto službu objednají a podle sazebníku a množství zaplatí.
Že by to měl vlastník objektu z potřeb nás nájemců zohlednit a vyjmout, starosta reagoval prohlášením, že na vyúčtování neshledal závady a že pečovatelská služba je tu pro nás.

Aby nevznikl žádný klamný dojem, pečovatelská služba není žádnou sociální institucí, vůči svým klientům vystupuje jako podnikatelský subjekt. Veškeré úkony touto službou provedené musí klient zaplatit. Tak by asi bylo logické, že provozovatel této služby by náklady na tuto činnost měl hradit ve vlastní režii.

Dále bych chtěl říci, že k vlastní práci pečovatelské služby jsem nikdy neměl výhrady. Své připomínky jsem až na uvedenou reklamaci vždy uváděl v zavedené knize přání a stížností, kde jsou na číslovaných stranách zapsány. Ze všech připomínek, a to bylo do listopadu 2004 celkem 4x, nebyla jediná připomínka neoprávněná.

První připomínkou, která byla napsána 20. ledna 2006, byla ta, že není zpřístupněna čekárna lékaře před jeho příchodem v ordinační den a hodinu. Pacienti postávali na chodbě a mnohdy celou půl– hodinu neustále rozsvěcovali světla chodby zhasínaná automaticky, protože v šerosvitu chodby, když se mezi sebou bavili, chtěli na sebe vidět.

V současné době již téměř půl roku je tato čekárna alespoň půl hodiny před příchodem lékaře otevřená a stálo to tak velké úsilí, aby pečovatelka otočila klíčem v zámku čekárny. To chce tajemnice označovat také za neoprávněnou připomínku?
Ostatní mé připomínky se týkaly měření spotřeby vody jak studené, tak i teplé a otopu bytů, případně racionálního vytápění budovy.
V říjnu 2006 bylo dodatečně v bytech nainstalováno měření spotřeby vody studené i teplé, a to zřejmě značným nákladem. Vyžádalo si to vybourání otvorů ve vykachlíkovaných zdech koupelen pro instalaci měřidel a v mnohých bytech v přízemí i rozkopání podlah koupelen.

Když jsem před vedoucí pečovatelské služby a dvěma úřednicemi MěÚ v roce 2003 ještě ve starém objektu při příležitosti jedné schůzky upozorňoval, že v novém objektu by bylo nutno měření vody a tepla pořídit, tak na to reagováno nebylo. To byla stavba stávajícího objektu ještě v hrubé stavbě, náklady na pořízení by byly minimální.

A nakonec co se týče požadavku pracího prášku k vyprání prádla, to také není mým planým výmyslem.
Tento nehorázný požadavek byl vyřčen pracovnicí MěÚ při seznamování zdejších obyvatel s ceníkem služeb podle vyhlášky platné od roku 2006. Doslova bylo sděleno, že ten, kdo si dá vyprat prádlo, dodá i trochu pracího prášku. To prosím měla obsahovat vyhláška č. 505/2006 Sb. Taková praxe tady do roku 2006 byla.

Je to, jako kdybyste si dali do čistírny vyčistit oblek a čistírna po vás chtěla dodat potřebné chemikálie. Směšné, přinejmenším. O tom však paní tajemnice dosud nevěděla, tím méně se však k této mé poznámce měla vyjadřovat.