Navíc v publikaci příkladů dobré praxe, která soutěž doprovází, má Horní Slavkov hned dvě ukázky přívětivosti a vstřícnosti ze své praxe. „Obhájili jsme znovu ocenění Přívětivý úřad, což je velké vyznamenání pro celý náš městský úřad,” konstatoval starosta Alexandr Terek.

Kritérií pro hodnocení a bodování úřadů II. typu je celá řada, patří mezi ně například délka úřední doby městského úřadu či pracoviště Czech POINT, bezbariérovost, bezdrátové připojení k internetu nebo také to, zda úřad zveřejňuje záznamy ze zasedání zastupitelstva, případně poskytuje online přenosy, zda je na webových stránkách rozklikávací rozpočet či jestli provádí pravidelné zjišťování spokojenosti občanů s rozvojem obce.

„Činnost úřadu se hodnotí v mnoha aspektech,” potvrdil starosta. „Tím víc nás těší, že jsme opět ve své kategorii nejlepší v kraji, a současně to, že dva příklady dobré praxe se dostaly i do publikace, která soutěž doprovází,” doplnil. Jedním z těchto příkladů je zpřístupnění pracoviště Czech POINTu i v sobotu a v neděli, bez ohledu na to, jestli na tyto dny vychází státní svátky. Služba je poskytována v budově muzea v Pluhově ulici po celou jeho provozní dobu. Druhým příkladem, který porotci ocenili, je pak možnost platby platební kartou za všechny úkony.

„Měla by to být samozřejmost, ale ani na velkých úřadech to ještě není pravidlem. Máme terminály všude, i na recepci, kartou přímo na místě je možné zaplatit třeba i ověření podpisu za třicet korun,” přiblížil praxi starosta Terek. Možnost platby platební kartou Slavkovští oceňují a vítají. „Nemívám u sebe někdy peníze v hotovosti, takže určitě ráda využiji možnost zaplatit kartou, pokud bych na úřadě něco platila,“ potvrdila Eliška Bachroňová z Horního Slavkova. „Já osobně jsem to zatím nepotřebovala, ale věřím, že to lidé využívají, protože znám řadu lidí, kteří u sebe peníze v hotovosti prostě nenosí, ani ty drobné po kapsách,“ dodala.

Přívětivý úřad je soutěž mapující stav přívětivosti a otevřenosti obecních a městských úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Základní hodnotící kategorií je poskytování nadstandardních či běžných služeb v nadstandardní kvalitě. Ministerstvo vnitra ocenilo celkem 14 úřadů obcí s pověřeným obecním úřadem. Soutěž opět doprovázelo vydání publikace příkladů dobré praxe, která zmapovala 16 takových příkladů. Jejím cílem je nabídnout inspiraci dalším obecním a městským úřadům v České republice.