Farní charita v Sokolově dlouhodobě pomáhá potřebným. Aktuálně například organizuje benefiční koncert na léčbu pro nemocného chlapce Františka. Jak upozorňuje vedoucí charity Jan Sebján, nefunguje to ale tak, že by si lidé mohli k charitě chodit s nataženou rukou pro peníze. Přesto se jim většinou snaží vyjít vstříc.

Jsou benefiční koncerty obvyklým způsobem, jak Farní charita pomáhá lidem?

Naopak, jménem Farní charity benefiční koncert pořádám vlastně poprvé. Sám s nimi ale mám již bohaté zkušenosti, například s kraslickým Šnekem. A musím říct, že to jsou zkušenosti velmi dobré – lidé si většinou chodí především poslechnout dobrou muziku, nejen prvoplánově podpořit „dobrou věc".

Co tedy organizace takového koncertu obnáší?

V podstatě „jen" oslovit kamarády s kapelami, připravit koncertu reklamu a nachystat muzikantům zázemí. Když se to takhle řekne, vypadá to hrozně jednoduše, ale ve skutečnosti je to poměrně náročné. V případě koncertu pro Františka jsem oslovil plzeňskou skupinu Touch of Gospel.

A jak se vůbec rozhoduje o tom, komu se pomoci od Farní charity dostane? Může si pro ni přijít každý?

Skutečně to není tak, že bychom jen tak dávali peníze lidem, kteří si o ně řeknou. O přidělení pomoci rozhoduje Rada charity běžným schvalovacím procesem. Rodina Františka od nás zrovna nějakou finanční částku dostala, protože nám to přišlo vhodné. Není to ale běžné. Potřebným lidem dveře nezavíráme, snažíme se ale hledat různé cesty, jak jim pomoci.

Funguje tedy pomoc i dlouhodobě? Má Farní charita nějaké pravidelné aktivity?

Konkrétně v záležitosti nemocného Františka nebude určitě benefiční koncert poslední akcí. Rehabilitační pobyty potřebuje pravidelně, takže bychom rádi něco zorganizovali každý rok. Jinak ale samozřejmě provozujeme spoustu dalších činností – jen nejsou moc vidět. Jedná se například o zprostředkování adopce na dálku, pomoc seniorům nebo každoroční tříkrálovou sbírku, která proběhla i letos.