„Na třinácti pracovištích jsme zkontrolovali 154 cizinců. Devadesát z nich je nyní podezřelých z nelegální práce,“ uvedl mluvčí celníků Pavel Polanka.

V Karlovarském kraji jde o intenzivní kontroly na úseku státní politiky zaměstnanosti. Kontroly byly soustředěny na odhalování nelegálního zaměstnávání cizinců, kteří nejsou občany EU. Orientovaly se na ta pracovní odvětví, kde je registrována vyšší koncentrace cizinců. Dozor byl zaměřen na stavebnictví, zemědělství, lesnictví, montážní výrobu i na oblast poskytování služeb.

„Výkon práce kontrolovaných cizinců byl ve většině případů zprostředkován agenturou práce jako jakýmsi subdodavatelem pracovní síly. Převážně se tedy nejednalo o kmenové zaměstnance pracovních provozů,“ poznamenal Polanka.

Pracovníci nejčastěji nedokázali předložit potřebné doklady k povolení k práci. „Mezi cizinci podezřelými z výkonu nelegální práce jednoznačně převažovali občané Ukrajiny a Vietnamu. Dále se celníci setkávali s nedostatky u občanů Běloruska, Moldávie, Ruska, Srbska a Číny,“ doplnil Polanka.

Zjištěné případy předají celníci úřadům práce. Ty s dotyčnými zahájí správní řízení. Podněty z výsledků kontrol také poukazují na delikty zprostředkovatelů nelegální práce. V Karlovarském kraji bylo nejvíce nelegálních pracovníků v oboru stavebnictví.