Jak uvedla Jana Špačková z Krajské správa ČSÚ v Karlových Varech, v České republice bylo v 1. až 3. čtvrtletí 2023 vydáno celkem 58 402 stavebních povolení. Meziročně došlo ke snížení počtu vydaných stavebních povolení ve všech regionech České republiky. Absolutně i relativně nejvyšší pokles byl zaznamenán ve Středočeském kraji (o 1 911 vydaných stavebních povolení, tj. o 15,1 %). I přes uvedený pokles vykázal tento kraj největší stavební činnost, kdy zde bylo vydáno 10 718 stavebních povolení. Na celkovém počtu vydaných stavebních povolení v ČR se Středočeský kraj podílel 18,4 %.

„Stavební úřady v Karlovarském kraji vydaly v 1. až 3. čtvrtletí 2023 celkem 1 494 stavebních povolení, což je o 13,4 % méně než v předchozím roce. Na republikovém celku vydaných staveních povolení se náš kraj podílel 2,6 %. Nejvíce stavebních povolení připadalo na inženýrské stavby (45,0 %) a na bytové budovy (29,7 %),“ uvedla mluvčí ve zprávě.

Ohlédnutí za letošním zahájením adventu v Chodově.
PODÍVEJTE SE: Ohlédnutí za letošním zahájením adventu v Chodově

Nejvíce stavebních povolení v Karlovarském kraji bylo vydáno v okrese Karlovy Vary (603), na celkovém počtu vydaných stavebních povolení v kraji se tento okres podílel 40,4 %. Naopak nejméně stavebních povolení bylo tradičně vydáno v okrese Sokolov (347). Ve všech okresech Karlovarského kraje došlo k poklesu počtu vydaných stavebních povolení. Na bytové stavby bylo vydáno nejvíce stavebních povolení v okrese Karlovy Vary (194), zatímco nejvyšší počet stavebních povolení na výstavbu inženýrských staveb evidovaly stavební úřady v okrese Cheb (265).