Její vytížení je však podle města na úrovni druhé a ve špičce dokonce první třídy. Projíždí tam také vozidla Integrovaného záchranného systému, zejména záchranka do místní nemocnice. Řada šoférů silnici využívá i jako přivaděč k dálnici D6. Oprava bude rozdělena do čtyř etap a podílet se na ní bude jak kraj, tak město Sokolov. Kvůli bezpečnosti chodců se jeden přechod pro chodce posune jinam a druhý, zcela nový, přibude. A nejen to. Řada řidičů si jistě oddechne i kvůli vybudování nového odbočovacího pruhu na této dopravní tepně.

"Město vedlo jednání jak s hejtmanem, tak ředitelem krajské správy a údržby silnic. Chtěl bych jim touto cestou poděkovat, dohodli jsme, došlo ke kompromisu a letos dojde k opravě této komunikace. První etapa bude od kruhové křižovatky u městského úřadu až ke křižovatce u soudu. Během ní, kvůli bezpečnosti chodců, dojde k posunutí přechodu pro chodce z náměstí Budovatelů na parkoviště u obchodního domu Ural tak, aby tam byla potřebná viditelnost. S tím souvisí i vytvoření ostrůvku," říká starosta Sokolova Petr Kubis. Další etapou bude oprava samotné křižovatky u soudu, která bude složitější. Stavbaři budou muset vyřešit nejen nový povrch, ale problém s vodou, která se v křižovatce drží.

Při třetí etapě dojde k vytvoření zcela nového přechodu pro chodce. Opravovaný úsek bude od křižovatky u soudu až po křižovatku u bývalé vojenské správy. "Přechod pro chodce tam bude instalován opět z důvodu bezpečnosti, a to zejména kvůli mateřské škole," potvrdil Kubis. Čtvrtá a poslední etapa této rekonstrukce bude od bývalé vojenské správy po odbočku do ulice Tovární, která vede k chemickým závodům. Tam bude vybudován odbočovací pruh.

"Přechod pro chodce a odbočovací pruh do Tovární vítám. Při dopravní špičce tam auta odbočující vlevo blokují provoz. Někteří z řidičů, kteří nechtějí čekat, je objíždějí zprava po trávě a jsou tam vyježděné bahnité koleje," řekl jeden z řidičů Pavel Stejskal ze Sokolova.

Město Sokolov je připraveno na komunikaci opravit chodníky a do budoucna i veřejné osvětlení.