Soutěž s názvem Nekoktám, čtu Klubu dětských knihoven Karlovarského kraje je určena pro školáky ze třetích až pátých tříd. Koordinátorkou a autorkou návrhu soutěže je knihovnice Městské knihovny v Lokti Klára Rozsypalová.

„V současné době probíhají místní kola soutěže v knihovnách po celém kraji. O těch nejlepších potom rozhodne finále, které proběhne v pátek 13. března v Krajské knihovně v Karlových Varech," prozradila Rozsypalová. Hlavní myšlenkou soutěže je podpora čtenářství nejen u školáků, ale i propagace čtenářství na veřejnosti, propagace činnosti knihoven, zastřešení a inovace aktivit dětských oddělení veřejných knihoven. Předčítání je totiž veřejné a může se ho zúčastnit i publikum.

A v čem vlastně soutěž spočívá? „Děti budou předčítat na veřejnosti některou z vybraných knih. Chtěli jsme, aby se četly vždy aktuální tituly s ohledem na věkovou kategorii čtenářů – tedy dětské knihy, které vyšly v letech 2013 nebo 2014. Klárka už zpracovala také jejich doporučený seznam," vysvětluje další z loketských knihovnic Marcela Hadravová. Veřejnost i sami čtenáři se tak navíc budou moci seznámit s aktuálními tituly z oblasti dětské literatury.

Soutěžící budou mít za úkol nahlas přečíst text zhruba o délce jednoho listu, který při čtení uvidí poprvé. „Hodnotit se bude plynulost, srozumitelnost, ale třeba i intonace nebo hlasitost – jde o čtení na veřejnosti, takže děti musí mimo jiné prokázat také určitou odvahu. Neměly by číst ani příliš rychle, ani příliš pomalu. Kromě toho bude posuzováno také porozumění textu. Po přečtení budou muset soutěžící děj krátce shrnout a odpovědět na otázky poroty, případně třeba i publika," popsala Hadravová průběh soutěže. Místní kolo soutěže proběhne v Městské knihovně v Lokti v pátek 27. února.