Do letošním Příběhů bezpráví se zapojilo téměř čtyři sta škol a nechybějí ani instituce v Karlovarském kraji. Pandemie koronaviru ale model změnila. Příběhy bezpráví a besedy se nekonají přímo ve školách, ale on-line na sociální síti a webových stránkách Jednoho světa na školách (JSNS), kam se mohou připojit všichni, ne tedy jen žáci a studenti.

V letošním roce projekt prostřednictvím filmů, výstavy a dalších materiálů seznámí žáky a studenty s příběhy mladých lidí, kteří i přes svůj nízký věk bojovali za svobodu a zachování lidské důstojnosti. Novinkou je speciální nabídka pro základní školy v podobě šesti audiovizuálních lekcí o osobnostech české historie. Součástí projektu jsou letos také čtyři online debaty s historiky, pamětníky a dalšími zajímavými osobnostmi.

Mottem letošního ročníku je Mladí proti komunismu. „Osudy mladých odpůrců komunismu jsou inspirativní a mladé lidi by měly vést k uvědomění si vlastní spoluzodpovědnosti za stav společnosti, ve které žijí. Zároveň jsou připomínkou, že o demokracii, svobodu a lidská práva je třeba pečovat, že například možnost volně cestovat a studovat či svobodné projevování názorů nejsou samozřejmosti,” říká ředitel vzdělávacího programu JSNS ze společnosti Člověk v tísni Karel Strachota.

Ke zvolenému tématu byly letos pro školy vybrány tři filmy. Dokumentární film ze série České televize Neznámí hrdinové s názvem Ta krásná holka z vily nad řekou líčí dramatický osud politické vězenkyně Dagmar Šimkové.

Dalším snímkem z letošní nabídky je pro školy speciálně upravený sestřih dokumentu Olgy Sommerové Věřím, že více světla potřeba nebude.

Dokument Postavení mimo hru líčí pohnutý osud dvojnásobných mistrů světa v ledním hokeji z let 1947 a 1949. 

Ani v letošním roce nepříznivá epidemiologická situace neumožňuje pořádat besedy přímo na některých školách, proto vzdělávací program JSNS připravil čtyři online debaty, které lze použít v prezenční i distanční výuce.

Zapojené školy dostanou plakátovou výstavu Stejné příběhy, jiná jména, která poukazuje na podobnost osudů odpůrců komunismu v Československu s příběhy lidí, kteří se v současné době zasazují o dodržování lidských práv, svobodu, demokracii a právní stát v zemích postsovětského regionu. 

Také v letošním roce mohou žáci a studenti pátrat ve svém okolí po konkrétních osudech. Tentokrát budou hledat příběhy mladých lidí, kteří se v jejich obci aktivně postavili komunistickému režimu. V rámci týmových projektů budou shromažďovat výpovědi, vyhledávat dobové fotografie, archivní materiály a články v regionálním tisku. Příběh jimi vybrané osobnosti a další materiály budou potom zveřejněné prostřednictvím mapové aplikace na www.pribehybezpravi.cz