Mlčet nebo mluvit?

21. 8. 2007 jsem shlédla reportáž pořadu Večerník z Čech, ve kterém se několik zaměstnanců Karlovarské krajské nemocnice a.s., včetně člena dozorčí rady, podivuje nad skutečností, že se nemohou volně vyjadřovat do médií jako zaměstnanci nemocncie. Tuto situaci vnímají jako zákaz komunikace s médii.
Podle mých zkušeností se v každé běžné firmě interní záležitosti řeší v rámci frmy a nepředávají se médiím. Myslím si, že že celá kauza o zkazazování zaměstnancům mluvit s médii je nesmysl. Každý, kdo se byť jen občas dívá na televizní noviny, musí vidět, že za jakoukoliv firmu, ať už soukromou nebo státní podnik, jedná navenek (s médii) tiskový mluvčí. Například u policie se k určitému případu médiím také nevyjadřuje policista, ale právě tiskový mluvčí. Každý má právo se svobodně vyjádřit, ale nechť toto prezentuje jako názor své osoby, nikoliv názor zástupce společnosti.
Jestliže někdo chce napadat komunikační desatero společnosti, pak by se měl také zamyslet nad tím, že každému zaměstnanci ukládá legislativa povinnost mlčet o vnitřních záležitostech firmy. Z praxe vím, že v řadě firem se takovéto porušení řeší personálním opratřením. Je tomu tak i ve zdravotnictví? Odpověď je jednoduchá – zřejmě ne, protože když se jedná o zdravotníky, kterých je na trhu práce nedostatek, je těžké tento krok podniknout. A dalším velkým problémem je, že každý občan považuje zdravotníky, zejména pak lékaře, za tak vzdělané, že bere jejich každé slovo za pravdivé.K. Mraková, MBA, personání poradkyně

Která nemocnice dobře platí?

Dne 12. září vyšel článek ´Primářský sbor vyřkl ultimátum´, kde apeluje ´primářský sbor karlovarské nemocnice´, aby se spoluobčané zajímali o to, co se ve zdravotnictví děje. A v tomto jediném s nimi souhlasím. Všichni by se měli zajímat o situaci ve zdravotnictví, ovšem také by se jí měla zabývat ona skupina a důkladně si prověřit, čím je situace, jimi nazývaná krizová, způsobena.
Jestliže ´sbor´ navrhuje projednat na krajském zastupitelstvu bod zdůvodnění dluhu, asi opravdu nevědí, co se za touto ztrátou skrývá. Jistě se nejedná o ohodnocení manažerů, ani uzavírání smluvních vztahů. to je přeci jednoduchá matematika. Jak by mohla odměna manažerům způsobit ztrátu 50 milionů? Tato jistě bude způsobena nárůstem mezd zaměstnanců, nikoli však zákonim nárůstem a nikoli 5 manažerů. Pro krajské zastupitelstvo by bylo jistě zajímavou informací, čím je tento nárůst opravdu způsoben. Zabývá se někdo otázkou, jak byly upravovány mzdy zaměstnanců v průběhu letošního roku v jednotlivých nemocnicích?
Z. Pospíšil, občan Karlovarského kraje