Díky modernímu vybavení se zvýší operační kapacita nemocnice. Spolu s přestavbou sálů dojde i na dokončení chráněných únikových cest a na úpravu trafostanice. Celá akce vyjde na 180 milionů korun.

Částku 150 milionů korun investuje Karlovarský kraj, kterému nemocnice patří, a 26 milionů korun na přístrojové vybavení zaplatí provozovatel nemocnice, společnost Penta Hospitals CZ.

„Jedná se o největší investici v sokolovské nemocnici za posledních deset let. Díky novým centrálním sálům se zlepší nejen komfort a pracovní prostředí pro zaměstnance, ale zefektivní se provoz, kdy se operativa z celé nemocnice zcentralizuje na jedno místo,“ uvedl ředitel Nemocnice Sokolov Jaroslav Kratochvíl.

Stávající operační sály pocházejí z poloviny 80. let minulého století, a modernizace je tak potřebná. Například v nich chybí taková samozřejmost, jako je klimatizace.

„Na nové sály se těšíme. Jsme součástí velkého projektu a budeme mít možnost ovlivnit finální podobu a dovybavení sálů,“ říká vrchní sestra centrálních operačních sálů Soňa Malá.

„Je pro nás samozřejmé, že nejen pacienti v Karlovarské krajské nemocnici, jejímž jediným akcionářem je Karlovarský kraj, ale i občané v pronajaté sokolovské nemocnici si zaslouží zdravotní péči na vysoké úrovni. Proto chceme postupně pokračovat v obnově budov a zařízení sokolovské nemocnice, stejně jako nemocnic v Karlových Varech a v Chebu. V Sokolově vznikne šest nových operačních sálů,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

Stavební akce má skončit v květnu 2020. „Takto rozsáhlých stavebních prací si samozřejmě nepůjde nevšimnout, a proto prosíme pacienty o maximální shovívavost,“ dodal Kratochvíl. V následujících měsících bude nutné počítat s tím, že v nemocnici bude docházet k určitým dílčím omezením průjezdnosti areálu a také parkování.

„Pacienti se vše dozvědí z informačních tabulí. Jsme také připraveni podávat informace prostřednictvím centrálního registru,“ doplnila mluvčí nemocnice Markéta Singerová.

„V našich nemocnicích se dlouhodobě zaměřujeme nejen na odborný rozvoj a zlepšování zdraví pacientů, ale také na kvalitu péče a spokojenost našich zaměstnanců. Jsme velmi rádi, že ve spolupráci s Karlovarským krajem můžeme tento projekt realizovat,“ uvedla ředitelka Penta Hospitals CZ Barbora Vaculíková.

Karlovarský kraj v oblasti zdravotnictví pokračuje i v dalších velkých investičních akcích, jako je porodnice v Karlových Varech za 91 milionů nebo revitalizace Nemocnice Cheb za téměř půl miliardy korun.