Lepší, komfortnější a bezpečnější fototerapii přinesl pacientům sokolovské nemocnice nový celotělový ozařovací systém N-LINE. Pro kožní oddělení nemocnice byl zakoupen z daru města Sokolov. Ta už tradičně podpořila nemocnici částkou ve výši milionu korun.

„Spolupráce mezi městem Sokolov a nemocnicí funguje už řadu let. Díky ní se podařilo pořídit celou řadu přístrojů a dokonce před časem zřídit i jedno zcela nové pracoviště, kterým je urogynekologická ambulance, jediná svého druhu v celém kraji. To vše znamená zlepšení dostupnosti i kvality poskytované péče pro obyvatele Sokolova,“ uvedl starosta města Petr Kubis s tím, že zdaleka nejde o

jednostrannou spolupráci. Nemocnice spolupracuje s městem v rámci zdravotnického vzdělávání pro obyvatele města Sokolov, pořádá každoroční preventivní Den zdraví nebo přispívá sokolovským prvňáčkům. „Asi nejlépe by se to dalo popsat jako dobré sousedství. Dobří sousedé si navzájem pomáhají a to je přesně to, co děláme my. Řešíme společně s městem to, co je zrovna důležité pro obyvatele Sokolova, co tady chybí, nebo co je potřeba změnit. A já jsem ráda, že to celé roky skutečně funguje,“ potvrdila ředitelka nemocnice Jitka Bureš Samáková.

Letošní vánoční obleva je rekordní za posledních 50 let
Letošní vánoční obleva je rekordní za posledních 50 let

Nová celotělová fototerapeutická kabina přinese pacientům především mnohem vyšší přesnost při dávkování záření během léčby. „Má oválný tvar, který zajišťuje optimální expozici světelné energie. Celotělový systém je vybaven 28 trubicemi typu UVA/UVA1 či UVB záření, osazené po celém vnitřním obvodu kabiny tak, aby byl celý povrch těla ozářen najednou. V kabině lze nastavit přesný typ záření pro potřeby každého pacienta a jeho kožní problém,“ vysvětlila vrchní sestra kožního oddělení Michaela Krausová.

Díky automatické regulaci kabina po celou dobu léčby udržuje teplotu v pásmu komfortu pacienta. „Výkonné senzory v kabině pak zase zajišťují přesné měření dávky UV záření v reálném čase a v případě potřeby je okamžitě regulují. Pro pacienty to znamená jak vyšší bezpečnost, tak větší komfort, než u starších zařízení,“ dodala Krausová. Součástí bezpečnostní výbavy kabiny je i možnost okamžitého přerušení záření jak manuálně přímo z kabiny, tak automaticky při otevření jejích dveří. Pro lokální ošetření pak kabinu ještě doplnila takzvaná malá lampa, která má stejné záření a účinky jako celotělová kabina a používá se k lokální léčbě horních a dolních končetin.

Nemocnice Sokolov vznikla jako městské zdravotnické zařízení v roce 1846. Již v roce 1911 ji ale, z kapacitních důvodů, nahradila nemocnice nová, vybudovaná na vrchu Hart, kde se nachází dosud. Nemocnice Sokolov patří mezi páteřní zdravotnická zařízení v Karlovarském kraji a poskytuje jak akutní, tak plánovanou péči v širokém rozsahu, od základních oborů, až specializovanou oční kliniku. Od roku 2017 je nemocnice součástí skupiny Penta Hospitals CZ, která patří jako Deník pod skupinu Penta.