Strach z nemoci, lékařů i hospitalizace často rozpláče nejednoho malého pacienta sokolovské nemocnice. Děti se bojí nového prostředí i vyšetření, není pro ně proto snadné ovlivnit své emoce i přes přítomnost rodičů. Sokolovská nemocnice se proto rozhodla malým dětem pomoct. Připravila nový projekt pro rodiče i pacienty, který se jmenuje „Nebojme se nemocnice na dětském oddělení." Ten je zaměřený na děti z mateřských škol a na žáky první třídy základní školy, ti totiž nemocniční prostředí vnímají nejvíce jako stresující. „Cílem je zbavit děti strachu z nemocničního prostředí a obav z eventuálního odloučení od rodičů. Ke snížení předhospitalizačního stresu nabízí nově oddělení seznámení s prostředím. Děti si mohou prohlédnout oddělení, ambulanci, vyšetřovnu, hernu a pokoje. Formou hry budou seznámeny s postupy, výkony a vyšetřeními, které děti musí před operačním zákrokem podstoupit. Zahrají si na doktora či na sestřičku.V rámci návštěvy oddělení je v případě zájmu možné zařadit i setkání s hygienickým specialistou, se kterým si děti opět formou hry osvojí základy hygieny rukou," informovala mluvčí sokolovské nemocnice Markéta Singerová. Rodiče, kteří mají zájem o nový projekt, se mohou obrátit na lékařku sokolovské nemocnice Markétu Halířovou, a to buď osobně, nebo e-mailem na halirova.marketa@seznam.cz.(kčr)