Hrozba hromadné výpovědi primářů, lékařů a zdravotníků z karlovarské nemocnice trvá a nic se nemění ani na připraveném scénáři protestních akcí. Nespokojení lékaři se totiž s hejtmanem Karlovarského kraje Josefem Pavlem na možném zklidnění situace nedohodli, a to i přes to, že obě strany v posledních hodinách spolu intenzivně komunikují.

Určitým pokrokem ve vývoji krize v karlovarské nemocnici je skutečnost, že nejenom lékaři, ale už i hejtman, považují situaci za velmi vážnou a hledají se kompromisy. Podle našich informací se ale nepodařilo najít oboustranně akceptovatelný průsečík.
„Byli jsme už blízko, v něčem jsme ustoupili, ale k finální dohodě nakonec nedošlo,“ komentoval jednání s hejtmanem odstupující primář Stanislav Kubín. Důvod je stejný – personální obsazení v orgánech společnosti v neprospěch karlovarských zástupců, kteří tak nemohou zásadně ovlivnit další vývoj své nemocnice.

Co krizi v karlovarské nemocnici vyvolalo? První nespokojenost začala u lékařů sloučením nemocnic v Karlových Varech, Sokolově a Chebu v jednu krajskou organizaci (KKN). Potom následovala špatná správa a hospodaření KKN s propadem v řádu desítek milionů způsobeným Českou zdravotní. V neposlední řadě to byla nekompetentnost a mizerná komunikace orgánů a managementu společnosti s primáři.

Posledním „hřebíkem do rakve“ bylo rozčarování nad výsledkem výběrového řízení na posty ředitelů a složení nového představenstva a dozorčí rady KKN v závěru loňského roku. Následné jmenování ředitelky sokolovské nemocnice Věry Procházkové předsedkyní představenstva KKN, když ve výběrovém řízení na post zdravotního ředitele prohrála s primářem Kubínem, pak nelze označit jinak, než za políček do tváře nespokojeným primářům.

O co nyní jde? Nově jmenované vedení KKN v čele s výkonným ředitelem Janem Ferencem a předsedkyní představenstva Procházkovou se snaží silou své moci a za politické podpory krajského vedení „nastolit v nemocnici pořádek“. Proti stojí takřka tři sta výpovědí zaměstnanců a tedy hrozba kolapsu karlovarské nemocnice.

Při dosavadním neúspěchu zákulisních vyjednávání se zdá, že o dalším osudu krize rozhodne mimořádné jednání zastupitelů Karlovarského kraje. „Svolal jsem jej na 24. ledna od 16 hodin, tedy na den, kdy dopoledne proběhne řádné jednání. Zastupitelé by tak neměli mít problém s účastí na tom mimořádném,“ uvedl hejtman Pavel. Opoziční zastupitelé (SNK ED a KSČM) dopředu deklarují podporu lékařům. ČSSD, která tvoří krajskou vládní koalici s ODS, je nově vázána stranickým usnesením podpořit zdravotníky. Otázkou ale je, jak se v případě hlasování zachovají náměstci Horký a Behenský, když už byli oba „odstřeleni“ z připravované kandidátky ČSSD pro krajské volby na nevolitelná místa. Jak zareagují lidovci, je velká neznámá, stejně, jako hlasování konkrétních zastupitelů z ODS.

Jedno je ale jisté – na stole leží problém, který hýbe celým krajem. Nechť tedy krajská politická reprezentace ukáže, jak jej vyřeší. Volby se blíží a rozhodování v krizových situacích vydá za víc, než nákladné volební kampaně a sliby na billboardech.