„Modernizace heliportu umístěného na pavilonu A karlovarské nemocnice je nezbytně nutná, a to na základě nových legislativních požadavků zaměřených na bezpečnost provozu. Ty se týkají například ztížených světelných nebo klimatických podmínek, protipožárních, signalizačních, naváděcí systémů a dalších. Proto byla vytvořena projektová dokumentace jako výchozí dokument pro samotnou realizaci modernizace,“ uvedl náměstek hejtmana s gescí v oblasti investic a správy majetku Dalibor Blažek.

Nabídky musí být podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávaní veřejných zakázek E-ZAK. Na webu: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/ jsou uvedeny potřebné informace i veškeré probíhající veřejné zakázky, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj. Předpokládaný termín zahájení přípravných prací na projektu Modernizace heliportu Nemocnice Karlovy Vary jev dubnu. Samotné stavební práce budou zahájeny v květnu. Dokončeny by pak měly být v závěru měsíce listopadu letošního roku. Po celou dobu trvání stavebních prací bude heliport odstaven mimo provoz