S pomocí přispěchal Nadační fond Ještěřice, který poskytl mladíkovi peníze na generální opravu, aby se mohl vrátit zpět do běžného života. Není to přitom rozhodně první případ, kdy nadační fond v Karlovarském kraji pomáhal. Na podzim a advent chystá řadu dalších benefičních akcí, aby se zase začalo plnit konto Ještěřice.

Při poslední, jarní výzvě rozdělil nadační fond 79 tisíc korun. Handicapovanému studentovi poskytl necelých 64600 korun. „Obrátil se na nás s žádostí o výměnu nebo generální opravu vozidla, bez kterého se nemůže zařadit do běžného života. Kvůli poruše na voze musel ukončit studium na vysoké škole, přitom jsou jeho mentální schopnosti na vysoké úrovni,“ poukázala předsedkyně NF Ještěřice Miluška Merklová.

Zbylé peníze putovaly do Hroznětína rodičům, kteří pečují o pětiletého syna s poruchou autistického spektra kombinovanou s mentálním postižením. „Kdo pracuje s takto handicapovanými dětmi, ví, že je velmi složité tyto děti správně stimulovat a rozvíjet. Pomáhají v tom některé sociální služby, denní centra a stacionáře. Dojezd do těchto center je však velmi nákladný a příspěvky od státu tyto náklady nemohou pokrýt. Rodičům jsme příspěvkem uhradily právě náklady na takový odvoz,“ řekla.

Nadační fond má za sebou deset měsíců intenzivní práce. Aby naplnil své konto a mohl rozdělovat peníze, uspořádal vesnický Candrbál, jehož oblíbenost se odrazila ve výtěžku ve výši přes 19 tisíc korun. Úspěch sklidil i čtvrtý ročník recesistických Her bez hranic u hranic, které Ještěřice pořádají po vzoru této světoznámé soutěže. Výtěžek byl zatím nejvyšší ze všech ročníků. Činil přes 20 tisíc korun. Ještěřice se také již tradičně sešly s klienty a zaměstnanci Denního centra Mateřídouška při benefiční akci Srdce slabším.

„Společně jsme se pokusili v živém obrazu rozpumpovat srdce trempského šerifa a vydělali přitom Dennímu centru Mateřídouška 24 610 korun a do Nadačního fondu Ještěřice přibyly z této akce téměř čtyři tisíce.“ Následoval běžecký závod Kraslická desítka, který vynesl téměř 7 tisíc korun.

„Máme před sebou poslední dva měsíce roku. Již nyní můžeme slíbit, že v sobotu 1. prosince vystoupí v kostele v Kraslicích legendární Roháči z Lokte. Jak jsme již několikrát zmiňovaly, dávají Ještěřice v rámci svých akcí prostor k realizaci regionálním zpěvákům a zpěvačkám, a tak s velkou zvědavostí očekáváme koncert našich dalších interpretů. Nováčkem v našem adventním seriálu bude duet Petr Gabriel Habart a jeho pěvecká partnerka Petra de Dios. Celoroční práci završíme na Štědrý den tradičním Štědroranním výklusem. Nejedná se o běžecký závod jako takový. Účastníci zdolávají krátkou trasu libovolnou technikou, po cestě obdrží vánoční ozdobu a v cíli na náměstí T.G.M. v Kraslicích ji zavěsí na vánoční stromeček. Chybět nebude svařené víno, rybí polévka, vánoční písně a koledy a vánoční nadílka,“ podotkla Merklová.

„Za další téměř roční práci Nadačního fondu Ještěřice mohu říct, že i přes značnou únavu, se kterou se právě nyní potýkáme, víme, že naše snažení má smysl, a nehodláme to vzdát. Na konci roku chceme zrevidovat naše aktivity a přeskupit prostředky a fyzické síly tak, abychom byly efektivnější. Zároveň vyzýváme regionální firmy a podnikatele k finančnímu partnerství. Máme za to, že je smysluplné podporovat regionální nadační fond, jehož konkrétní pomoc míří opět do našeho regionu. Jsme hrdé na to, že Nadační fond Ještěřice funguje díky osobnímu nasazení členů správní rady a dobrovolníků, kteří přijdou domů z práce a obětují svůj volný čas pro práci v Ještěřici, a to zcela zdarma,“ dodala.