„Příčiny nezaměstnanosti se často opakují – málo vhodných pracovních míst, trestní minulost, nízká finanční gramotnost a exekuce, prakticky u každého klienta mix všeho, jen v jiném poměru,“ vysvětluje manažer pobočky spolku Rubikon Centrum Milan Roháč. Spolek v rámci spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování získal v Chodově finanční prostředky pro projekt Komplex sociální a pracovní rehabilitace, který již rok pomáhá klientům znovu najít motivaci k práci, snížit zadluženost i vyhledat vhodné zaměstnání. „V rámci spolupráce s Agenturou se nám podařilo zajistit financování aktivit v oblasti sociálního a pracovního začleňování na tři roky. I když práce s klienty je někdy velmi náročná, dosahujeme u některých velkého posunu v přístupu k zaměstnání a daří se i spolupráce s firmami,“ dodal Milan Roháč.

Během první třetiny projektu Rubikon oslovil 85 klientů, z nichž 45 je zapojeno do programu pracovního a dluhového poradenství, 7 osob si upevňuje pracovní návyky na tréninkových pracovních místech, 6 je zaměstnáno na pozicích mentorů, kteří procesem provádějí méně zdatné a zkušené, a již zmiňovaných 15 klientů se podařilo umístit na volný trh práce.

Ilustrační foto
Hledá se osobnost kraje. A v anketě nechybějí novinky

Míra nezaměstnanosti v Chodově je podle dat Českého statistického úřadu 7,2%, to je téměř o 4 procenta víc, než je celorepublikový průměr. Ještě vyšší je však nezaměstnanost u osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách, kterých má Chodov hned několik. Jak výše zmiňuje manažer Rubikonu, příčinami nezaměstnanosti jsou nejčastěji nedostatečná poptávka zaměstnavatelů po nízko kvalifikované či nekvalifikované pracovní síle, záznam v rejstříku trestů, zdánlivá nevýhodnost legálního zaměstnání i nízká finanční gramotnost a život na dluh.

Příběh Pavla a Martiny: Partnerská dvojice Pavel (41 let) a Martina (31 let) se do projektu dostala na základě doporučení Probační a mediační služby v Sokolově. Hned zpočátku bylo jasné, že bude na čem pracovat – ani jeden z partnerů neměl zrovna růžovou pracovní minulost. Pavel byl nezaměstnaný už 5 let a navíc má zápis v rejstříku trestů pro opakovanou majetkovou a násilnou trestnou činnost a zanedbání povinné výživy. Martina zase nikdy nepracovala a navíc byla odsouzena za zanedbávání povinné výživy svých 5 dětí, z nichž žádné nemá ve své péči.

Pavel i Martina se po úvodní schůzce s pracovníkem RUBIKON Centra zapojili do pracovního a dluhového poradenství a v listopadu 2016 nastoupili na tréninková místa jako uklízeči veřejného prostranství. Zprvu pracovali velice dobře, ale později se ukázaly rezervy v kvalitě odvedené práce. Zde bylo třeba s klienty více pracovat, dávat otevřenou zpětnou vazbu, posilovat jejich motivaci. Díky mravenčí práci se pracovní výkon obou klientů opět zlepšil, ubylo stížností, přibylo pochval.

Pavel po získání zkušeností na tréninkovém pracovním místě nastoupil do pracovního poměru u jedné z velkých chodovských společností, kde pracuje až do současnosti. V práci je velice spokojen a zaměstnavatel si jeho pracovní výkony chválí. Martina se po ukončení tréninkového místa odmlčela, spolupráci přerušila, je stále nezaměstnaná. V letošním roce jí byl uložen trest obecně prospěšných prací, který by měla vykonat v RUBIKON Centru. Zatím splnila jen minimum hodin, stále není zcela spolehlivá, na zlepšení pracovních kompetencí společně s Rubikonem pracuje.

Díky Pavlovým pravidelným příjmům však došlo k celkovému zlepšení finanční situace a pár se mohl přestěhovat z nevyhovujících podmínek bytu příbuzných do svého nového pronajatého bytu. Snad i to bude pro Martinu nová motivace k práci.