Vítězná firma tvrdí, že nemůže sehnat materiál. Další velkou akcí je stavba parkoviště u vodojemu, která se kvůli financím též zastavila. Po dohodě firmy s městem se opět rozjela.

Už v dubnu avizovalo město, že staveniště v ulici Slovenská je předané firmě měsíc a zatím se nic neděje. Tehdy po komunikaci s majitelem bylo Sokolovu přislíbeno, že termín bude dodržen. Zatím to tak podle mnohých nevypadá.

"Firma nenastoupila na práce tak jak měla. S jejím majitelem jednáme, tvrdí, že není materiál na trhu. V ulici se má dělat kanalizace a svod dešťové vody. Ve smlouvě jsou jasně dané podmínky včetně termínu dokončení a případných sankcí za nedodržení termínu. Město zároveň samo sonduje, zda je to s nedostatkem materiálu na trhu tak, jak tvrdí zástupci firmy," říká místostarosta Sokolova Ladislav Sedláček.

Roman Weiser.
Ceny nemovitostí porostou nejrychleji i v Karlovarském kraji, říká Roman Weiser

Započaté práce se před měsícem zastavily také na stavbě nového parkoviště u vodojemu na sídlišti Michal. Tam chtěla firma peníze navíc. Důvod byl podle jejich zástupců prostý. Prudce se zvedly ceny materiálu a firma se do slíbené a podepsané ceny z výběrového řízení prostě nevejde. Zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje navýšit cenu o 15 procent bez odůvodnění. To však nestačilo. A tak nastoupilo licitování mezi investorem, jímž je město a firmou, která akci provádí.

"Každá strana měla své představy a nakonec došlo k dohodě a práce pokračují," konstatuje Sedláček.

Práce tam začaly v listopadu loňského roku. Pokud vše půjde bez dalších zádrhelů budou si moci desítky řidičů z největšího sídliště ve městě vybrat své parkovací místo již letos. Pokud za ně budou ochotni zaplatit. Pevná cena za místo ještě stanovená není. Reálná je podle předběžných odhadů 500 korun měsíčně.

Pohyb strojů a dělníků, ale také změny dopravního značení, jsou kolem Starého náměstí. Důvodem je kompletní rekonstrukce jednosměrné vozovky za 11,3 milionu korun. Vozovku čeká kompletní rekonstrukce včetně vybudování dešťové kanalizace. Při pracích tam budou zároveň nainstalovány podzemní kontejnery.

O opravě komunikace rozhodovali i sami obyvatelé. V roce 2019 město hodilo všem lidem bydlícím v ulici Lidické nábřeží do schránky anketní lístky se dvěma otázkami. V té první se ptali lidí, zda souhlasí s celkovou rekonstrukcí vozovky, při které tam nebudou moci půl roku parkovat. A druhá byla, zda jim stačí udělat jen nový plynovod a drobné výspravky silnice. "Drtivá většina lidí chtěla kompletní rekonstrukci vozovky," uvedl druhý z místostarostů Jan Picka. Začalo se v místech za železářstvím a konec je na křižovatce u Domu seniorů. Práce začaly letos v lednu a mají trvat půl roku.