Plán na zřízení centra může pomoci některým lidem a navíc je podle vedení města součástí nové koncepce odpadového hospodářství. V té město mimo jiné usiluje o snížení produkce odpadů.

ReUse (znovu využij) centrum je místo, kam můžete bezplatně odevzdat drobnější funkční předměty z vaší domácnosti, které byste jinak vyhodili. Takto je můžete snadno darovat, aby posloužili ještě někomu jinému. Je to jeden z nejjednodušších způsobů, jak darovat nepotřebné funkční věci dál.

Centrum by mělo zázemí ve sběrném dvoře v areálu Chodovských technických služeb. K dispozici by byl pracovník, jenž dovezené věci převezme, zkontroluje a následně dle potřeby opraví. Elektrospotřebiče by pak musely projít revizí. Seznam předmětů k převzetí má být k nahlédnutí na webových stránkách centra.

Na potravinovou banku se obracejí samoživitelky i senioři. Ta má prázdné regály.
Na potravinovou banku se obracejí samoživitelky i senioři. Ta má prázdné regály

„Jedná se o moderní součást cirkulární ekonomiky, ve větších městech se centra stávají standartní záležitostí,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger.

Plán na zřízení centra je podle něj součástí nové koncepce odpadového hospodářství, kde město mimo jiné usiluje o snížení produkce odpadů.

Chodov by chtěl ještě v letošním roce připravit projektovou dokumentaci, která upřesní celkové náklady. Příští rok by pak požádal o dotaci a v případě úspěchu by záměr rovnou uskutečnil.

V praxi začínají fungovat tyto centra ve větších městech. Sběrní místa zároveň zveřejňují věci, které přijímají a naopak, které jsou nevhodné, například z hygienických důvodů. Seznam přijímaných věcí se tak může lišit místo od místa. Kromě velkých městských re-use center vznikají i re-use centra zaměřená jen na určitý segment, vznikají například nábytková re-use centra nebo re-use centra dětských věcí a hraček.

"Asi dobrý nápad, ale bojím se toho, že v dnešní době nás provází nadprodukce úplně všeho, regály obchodů či e-shopy nabízejí ohromné množství zboží. Těch věcí je prostě mnoho. Znovupoužívání bude možná komplikované, možná ale řadě lidem pomůže," myslí si jeden z oslovených Pavel Holan z Kraslic.

Na zkušební trať polygonu BMW u Sokolova vyrazila první auta.
Na zkušební trať polygonu BMW u Sokolova vyrazila první auta