Ve čtvrtek přijel do města mistr Bouchal z Brodku u Přerova, aby připravil zvonici kostela a zvonovou stolici na nové dva přírůstky. Oba zvony jsou prozatím uloženy v hlavní lodi kostela svatého Vavřince, a než doplní ve zvonici Jana Viléma, má veřejnost ještě jednu příležitost je vidět. O víkendu 5. a 6. srpna bude kostel pro zájemce otevřen po celé odpoledne, tedy přibližně od 12 do 18 hodin. Vyzdvižení Floriána s Vavřincem do zvonice bude letos hlavním bodem Svatovavřinecké pouti 12. srpna.