Pomoc odborníka, psychické povzbuzení, lidské porozumění nebo podporu při řešení tíživé životní situace. Přesně to jsou nejčastější požadavky lidí, kteří se obracejí na nová Kontaktní místa pro oběti domácího násilí v Kraslicích, Jáchymově a ve Žluticích. Mnohdy také chtějí znát odpověď na základní otázku, jestli to, co se jim děje, lze skutečně označit za domácí násilí. A pokud se dozvědí, že ano, ptají se, co pro ně mohou odborníci udělat.

Společné hledání cesty, jak se dostat z područí násilníka a čelit opakované agresi, však není vůbec jednoduché. „Lidé u nás hledají porozumění i zastání ve svých rozhodnutích. Mnohdy se obávají řešit svůj problém rovnou s policií a vkládají naději do spolupráce s námi. Často jsme také jediní, komu jsou ohrožené osoby schopné říci podrobněji o své momentální situaci. Vnitřně cítí, že potřebují jakýsi podporující mechanismus, jenž by je na nelehké cestě ke změně provázel," přiblížila pocity klientů Eva Chalupníková Doležalová, vedoucí Intervenčního centra v Sokolově, pod nějž spadají nově zřízená kontaktní místa. „S každým, kdo za námi přijde, mluvíme otevřeně o všech rizicích, která jsou s neřešeným domácím násilím spojená. Naší snahou je, aby ohrožená osoba nahlédla na domácí násilí jako na problém, který se časem prohlubuje a výrazně zhoršuje kvalitu života," doplnila Chalupníková.

Kontaktní místa

Kontaktní místa pro oběti domácího násilí v Kraslicích, Jáchymově a ve Žluticích otevřela v říjnu roku 2014 nezisková organizace Pomoc v nouzi. Účelem služby je poskytování bezplatné odborné pomoci v oblasti domácího násilí a stalkingu – nebezpečného pronásledování. V každém městě je kontaktní kancelář otevřená dva dny v týdnu.

Osobní konzultace si mohou zájemci předem domluvit telefonicky nebo využít hodiny určené pro veřejnost. „Na požádání poskytujeme telefonické a osobní konzultace, lidé nás mohou oslovit i prostřednictvím e-mailu. Nabízíme základní sociální a právní poradenství související s oblastí domácího násilí, krátkodobou terapeutickou podporu. V případě potřeby umíme zprostředkovat odborné psychologické a odborné právní poradenství i další návazné služby. Pro ohroženou osobu také sestavujeme bezpečnostní plán a nabízíme pomoc při vypracování různých písemných žádostí a podání," popsala službu vedoucí Intervenčního centra v Sokolově.

Zatím nejvíce klientů eviduje kontaktní centrum ve Žluticích, kam se s prosbou o odbornou pomoc nebo radu zatím obrátilo osm lidí. K tomu navíc středisko úzce spolupracuje s místními organizacemi, kterým pomáhá řešit problematiku domácího násilí týkající se jejich klientů.

V Kraslicích kontaktní kancelář zatím řešila dva případy vykázání, kdy policie na stanovenou dobu zakázala násilné osobě přístup do společného obydlí a navazování kontaktu s ohroženou osobou. „Dalších pět klientů nás v Kraslicích vyhledalo s potřebou dozvědět se o konkrétních možnostech pomoci ze strany intervenčního centra pro sebe samotné nebo pro blízkého člověka, který domácí násilí dlouhodobě zažívá. S některými udržujeme dlouhodobý kontakt, jelikož jejich situace vyžaduje více konzultací a opakovanou podporu," vysvětlila Chalupníková.

Právě otevření tří nových kanceláří je součástí projektu s názvem Bojovníci proti násilí na ženách, který je podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Hlavním záměrem projektu je rozšíření poskytování odborné pomoci týraným osobám a eliminace domácího násilí na ženách a stalkingu – nebezpečného pronásledování. Součástí je aktivita zaměřená na posilování povědomí o dané problematice s cílem potlačit tyto závažné negativní jevy. Projekt je zaměřený na celý Karlovarský kraj a potrvá do dubna roku 2016.

Kancelář kontaktního místa v Kraslicích se nachází v prvním patře budovy v ulici Palackého 1891, kde sídlí úřad práce a finanční úřad. Pro zájemce o službu je otevřeno ve středu od 15 do 17 hodin a v pátek od 10 do 12 hodin.

Besedy, přednášky

Osvětová kampaň zahrnuje besedy ve vybraných středních školách v Karlovarském kraji a sérii setkání s odborníkem na problematiku domácího násilí a stalkingu. Plánovaná setkání s odborníkem se uskuteční v těchto městech: Kraslice, Rotava, Kynšperk nad Ohří, Habartov, Jáchymov, Žlutice, Ostrov, Plesná, Chodov, Aš. Přednášky na vybraných středních školách v Karlovarském kraji, kde bude se studenty debatovat odborník na danou problematiku – domácí násilí a stalking. Místem realizace budou školská zařízení:

Střední škola Kraslice, Gymnázium Sokolov, ISŠTE Sokolov, Integrovaná střední škola Cheb, Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary, Střední lesnická škola Žlutice. Prezentace osvětové kampaně zamíří také na jednání zastupitelstev vybraných měst a obcí v Karlovarském kraji.

Dotazníkový průzkum

Ve městech Žlutice, Jáchymov, Kraslice, Sokolov, Cheb a Františkovy Lázně bude nezisková organizace Pomoc v nouzi realizovat dotazníkový průzkum s cílem zjistit konkrétní potřeby místních obyvatel. Nejen v těchto městech, ale i okolních obcích hodlá oslovit až 1200 respondentů. Po získání potřebného množství dat vypracuje podrobnou analýzu výstupů, aby mohlo přesněji zacílit kampaň.

Naučná publikace

Téma domácího násilí nezůstane skryté ani žákům II. stupně ZŠ, studentům SŠ a VOŠ. Pro ty bude určená populárně-naučná publikace, zpracovaná ve formě komiksu. Lehce srozumitelný komiksový příběh jim názorně ukáže a vysvětlí, co je to domácí násilí, jakou může mít podobu, jak je možné se chránit. Samostatná kapitola bude věnovaná problematice stalkingu. Nebezpečné pronásledování je totiž obecně považováno za zvláštní projev násilí. Hlavním znakem jsou plánované a úporné projevy nevyžádané a nechtěné pozornosti, které pronásledovaná osoba vnímá jako obtěžující a ohrožující. Plánovaný náklad publikace je 1000 kusů.