Mezi těmito nově hlášenými případy činily ženy 55,4 procenta. Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti doznal nárůst v celé ČR bez výjimky, přičemž v karlovarském regionu byl tento nárůst nejnižší. Nejvíce se zvýšil počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti ve Zlínském (nárůst o 41,7 procenta ) a Olomouckém kraji (nárůst o 38,9 procenta).

Průměrná doba trvání jednoho případu pracovní neschopnosti činila 40,9 kalendářního dne, což je 4. nejvyšší průměrná délka pracovní neschopnosti mezi všemi regiony ČR. Průměrné procento pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji se ve sledovaném období pohybovalo nad celorepublikovým průměrem a činilo 5,9 procenta.

„V kraji bylo v roce 2020 evidováno celkem 81 918 nemocensky pojištěných osob, náš kraj tak zaznamenal meziroční pokles počtu těchto osob ve srovnání se stejným obdobím roku 2019, a to o 3 480, to je o 4,1 procenta,“ uvedla Jana Špačková z Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech.